Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Abdurrahman Eşref Kimdir?

Abdurrahman Eşref Kimdir? (Kıbrıs Mollası da denir), Osmanlı alim ve şairi (İstanbul, ?-ay.y. 1748). Babası. Sultan İbrahim’in hal’i ve Mehmed IV’ün cülusu (1648) sırasında öldürüldüğüne göre, bu tarihten önce doğduğu ve ölümünde yüz yaşını geçtiği söylenebilir. Ünlü divan şairi Ahmed Nedim kardeşinin oğludur. Medrese tahsili görmüştü. Uzun süre Kıbrıs kadılığında kaldı. Tezkiret-ül-Hikem fi Tabakai-ül-Ümem (Milletlerin […]

Abdurrahman Elgafiki Kimdir?

Abdurrahman Elgafiki Kimdir? Emevi devletinin ünlü ispanya valilerinden (?-?, 732). ilk defa 721, ikinci defa 730’da ispanya’ya vali oldu. İkinci valilik devresinde Akitanya dükü Eudes’e karşı Toulouse yakınlarında büyük bir zafer kazandı. Bu zaferden sonra Fransa içlerine sokuldu. Karşısına çıkan Charles Martel’in birlikleri tarafından Poitiers yakınlarında feci bir yenilgiye uğratıldı (732) ve şehit oldu. Bu […]

Zeyrek Abdurrahman Efendi Kimdir?

Zeyrek Abdurrahman Efendi Kimdir? Veya Seyrekzade, nakibüleşrâf, hattat (İstanbul, ?-ay.y. 1674). İlmiye mesleğine girdi. Bağdat ve Medine kadısı oldu, lpşir Mustafa Paşa vakasında şeyhülislâm Ebu Said Efendiyi de katletmek isteyen zorbalara karşı şiddetle karşı koydu ve ilmiye sınıfının beraberliğini sağlayarak, Hocazadeyi ölümden kurtardı. Ancak Ocak Ağaları vakasında yeniçeriler tarafını tutması ve Çınar vakasında askerin haklı […]

Nefeszade Abdurrahman Efendi Kimdir?

Nefeszade Abdurrahman Efendi Kimdir? Osmanlı alim ve şairi (Ankara, ?- İstanbul 1696). Gençliğinde İstanbul’a geldi, Minkarizade Yahya Efendinin oğluna hoca oldu. Yavaş yavaş yükselerek Süleymaniye dârülhadisi derecesine erişti. Bursa payesi ve arpalığı kendisine verildi. 1688’de nakibüleşraf, sonra İstanbul ve Rumeli’ payelerine sahip oldu ve 1690’da azledildi, üç dilde şiirleri ve talikati vardır.

Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir?

Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir? Osmanlı şeyhülislamı, hattat (İstanbul 1594- Mısır 1670). Şeyhülislam Hocazade Mehmed Efendinin mülazımı oldu. Birçok medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Halep kadılığına gönderildi. Sonra Şam, İstanbul kadılıklarına, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi. Ocak ağalarının devlet idaresine hakim oldukları bir devirde, şeyhülislam Ebu Said Efendi ile İstanbul kadılığından azledilen Esad Efendi arasındaki mücadelelere katıldı. […]

Abdurrahman Efendi Kimdir?

Abdurrahman Efendi Kimdir? Sultan Murad III devri yazarlarından. Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Milas kadılığı yaptı. Sonradan saraya mütercim oldu. Nücum ilmiyle uğraştı. Müneccim Ahmed bin Aliyül Hameli’nin tarih, coğrafya ve siyasetle ilgili Kanunu Dünya adlı eserini Murad III’un emriyle Manisa valiliği sırasında Acaib-ül-Uzma (En Büyük Gariplikler) adiyle Türkçeye çevirdi (1575).

Sayfa 42 of 57« İlk...102030...4041424344...50...Son »