Türk Tarih Kurumu Ne zaman Hangi Amaçla Kurulmuştur. Görevleri nelerdir?

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin İslam öncesinin de ilk kaynaklardan araştırılması için Atatürk’ün emri ile 1931′de kurulmuş bir tarih araştırma kurumudur.

Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Amacı Nedir?

Osmanlı devleti zamanında yazılmış tarih kitapları İslam Tarihi dönemindeki Türk tarihinden bahsetmekte ve İslam öncesi Türk devletleri yazmamaktaydı. Türk tarihinin tarih kaynaklarından araştırılıp binlerce yıllık Türk tarihini delileriyle ortaya koymak için, yeniden Türklerin tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar ki olan tarihi yeniden araştırmak ve yazmak için Atatürk tarafından kurulmuştur.

Türk Tarih Kurumunun Görevleri Nelerdir?

Türkiye tarihini ve Türklerin tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için seminerler, konferanslar, kongreler, sergiler, anma törenleri, düzenler; Tarihi bulguları ortaya çıkarmak için kazılar yaptırır, Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili kitaplar basar ve yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongreler düzenler.
Atatürk, hayatının son zamanlarına kadar Kurum’un çalışmalarına kendisi liderlik etmiş, çalışma planlarını kendisi belirlemiştir.