12 Eylül Darbesi Nedir? 12 Eylül Rejimi ve Milli Güvenlik Konseyi

12 Eylül Darbesi Nedir? 12 Eylül Rejimi ve Milli Güvenlik Konseyi, 12 Eylül 1980 de Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin yönetimine, komuta kademe ve zinciri içinde bütünü ile el koymuştur. Genelkurmay Başkanının başkanlığında, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanından meydana gelen Milli Güvenlik Konseyi, TBMM’yi ve Hükumeti kapatmış, siyasi partileri yasaklamış, yeni bir hükumet ve yasama organı kuruluncaya kadar, yürütme ve yasama organlarını ele geçirmiştir.

12 Mart Muhtırası, tarafsız hükumet denemesi, Anayasada yapılan değişiklikler, iktidar değişiklikleri, ülkenin içine düştüğü toplumsal, siyasal ve ekonomik kargaşaya bir çözüm getirememiştir. Milli Güvenlik Konseyinin bir numaralı bildirisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime darbe yapmasının amacı, ülkenin güvenliğini korumak, milli birliği sağlamak, çıkabilecek bir iç savaşı  önlemek, Devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak olarak açıklanmıştır.

Milli Güvenlik Konseyinin yaptığı ilk işlerden biri, 21 Eylül 1980 de sivillerden oluşan ve yalnız kendisine karşı sorumlu olan bir hükumet kurmak olmuştur.

Milli Güvenlik Konseyi, Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasayı 27.10.1980 de yayınlayarak 12 Eylül Harekatını, anayasal bir temele oturtmuştur. Buna göre, 1961 Anayasası, Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasada belirtilen istisnalar dışında, yeni bir Anayasa yapılıp yürürlüğe girinceye kadar uygulamada kalacaktır. Bu Yasa ile, 1961 Anayasasına getirilen istisnalar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Cumhurbaşkanına ait görevleri, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı yürütecektir.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait görevler, Milli Güvenlik Konseyince kullanılacaktır.

c) Milli Güvenlik Konseyince çıkarılan bildiri, karar ve yasalara karşı, anayasal ve yönetsel yargı yolu kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu kararları ile üçlü kararnamelere karşı iptal davası açılamayacaktır.

d) Milli Güvenlik Konseyince çıkarılan bildiri, karar ve yasaların, Anayasa ve yasalarla çatışması durumunda, Milli Güvenlik Konseyinin bildiri, karar ve yasaları uygulanacaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.