Milli Güvenlik Kurulu Nedir?

Milli Güvenlik Kurulu Nedir? Milli Güvenlik Kurulu, Anayasal bir kuruluştur. Bu Kurulun anayasal duruma gelmesi 1961 Anayasası ile olmuştur. Ulusal güvenlik alanında politikanın oluşturulmasında ve eşgüdümün sağlanmasında Hükümete yardımcı olan MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Milli Savunma, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur, Yapısından da anlaşıldığı gibi, Milli Güvenlik Kurulu, asker ve sivillerden oluşan bir kuruluştur. Bu Kurula Cumhurbaşkanı, bulunmadığı zaman Başbakan başkanlık eder. Kurulun gündemi, Cumhurbaşkanınca hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının önerileri de dikkate alınır (m. 118).

1961 Anayasası ve değişikliği, Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin bir bölümünü sayma yolu ile belirtmiş, bir bölümünü de, yasamanın takdirine bırakmıştı. 1982 Anayasası, Milli Güvenlik Kurulunu düzenlerken, Kurula katılacak üyeleri sayma yolu ile belirterek asker, sivil eşitliği sağlamıştır.

Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kuruluna, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüş belirtir; ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği,  devletin varlığı ve bağımsızlığı, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü» önlemlere ilişkin önerilerde bulunur. Ulusal güvenlik kavramı, geniş kapsamlıdır. Ulusal güvenlik, iç ve dış güvenliği kapsadığı gibi, ulusal güvenlikle ilgili ekonomik ve toplumsal konuları da kapsar. Bu nedenlerle, Milli Güvenlik Kurulu, çeşitli konularda Hükümete görüş belirtir.

Milli Güvenlik Kurulunun kararları, öneri niteliğindedir. Bunlar ancak, Bakanlar Kurulunca benimsendiği ölçüde, uygulanması zorunlu karar durumuna gelir. Normal olarak, Milli Güvenlik Kurulunda Başbakanın da benimsediği bir kararın, Bakanlar Kurulunca da benimsenmesi ve uygulamaya konması doğaldır. Aksi halde, Başbakanın ya da Milli Güvenlik Kurulu kararını benimsemeyen bakanın, görevden ayrılması gerekir. Milli Güvenlik kurulu kararı, yasalarda değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanacak tasarılar, Meclise sunulur. Meclisin tutumuna göre işlem yapılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.