A.B.D’li yazar London Hayatı ve Eserleri

A.B.D’li yazar (San Fransisco, 1876- Glen Ellen, Kaliforniya, 1916).

Yarı deli bir kadın ile İrlandalı gezgin bir müneccimin evlilikdışı çocuğu olan jack London (asıl adı john Griffith London’dır) soyadını üvey babasından aldı. On bir yaşmda çalışmaya başla­dı; on altı yaşında alkole alıştı. Balıkçılık, deniz polisliği, gazete satıcılığı, öğrencilik, altın arayıcılığı, şoförlük, gardiyanlık yaptı.

Sağlam bir yapısı, bitip tükenmeyen bir enerjisi olan, kurnazlığı ve gücüy­le yaşamaktan gurur duyan Jack Lon­don girip çıktığı bu çeşitli işler nede­niyle yoksulların ve düşkünlerin çektikleri acıları yakından tanıma fırsa­tı buldu. Bu arada toplumcu görüşle­ri benimsedi ve kendini sürekli oku­maya verdi; özellikle de Darwin. Spencer. Marx ve Nietzsche’nin ya­pıtlarına ilgi duydu. Daha sonra ya­şamım yazarak kazanmaya karar ver­di, serüven anlatıları yayımlayarak adım duyurmaya başladı. 1903’te bastırdığı Vahşetin Çağrısı [Cali of the Wild) ile de edebiyat çevrelerinde ta­nındı.

1905’te, özel olarak yaptırdığı bir ge­miyle dünya turuna çıktı ama bu iste­ğini tümüyle gerçekleştiremedi. 1907’de yayımladığı Beyaz Diş (White Fang) kısa sürede birçok yabancı dile çevrildi. 1913’te Jack London artık zamanının en zengin ve en tanınmış yazarlarından biri olmuştu; hem pa­rasını hem de enerjisini delice harcı­yordu. Alkole olan alışkanlığı giderek artmış, delilik nöbetlerine tutulmuştu. Gücünün giderek tükendiğini, esininin de giderek zayıfladığını gören jack London kırk yaşındayken intihar etti (en çok okunan romanı Martin Eden’ in kahramanı da yaşamına kendi eliy­le son verir).

Yazarlığının ilk döneminde kaleme al­dığı roman ve öykülerde, acımasız bir toplum çevresinde ve sert doğa koşul­larında çalışanların serüven dolu yaşamlarım dile getiren, bu arada denizi ve deniz tutkusunu özellikle işleyen jack London daha sonra gerçekleştir­diği Demir Ökçe (The İron Heel, 1907) ve Martin Eden (1909) gibi yapıtların­da gerçekçi olduğu kadar, toplumcu bir yazar olduğunu da ortaya koydu. Dolaysız ve yapmacıksız üslubuyla Hemingway’i, Steinbeck’ive XX.yy’daki birçok serüven romancısını etkiledi. Öbür yapıtları arasında özellikle şun­ları sayabiliriz: Kurt Kanı (Son of the Wolf, 1900); The God of His Fathers (Babasının Tanrısı, 1901)\ Uçurum İn­sanları (The People of the Abyss, 1903); Deniz Kurdu (The Sea Wolf, 1904);  Âdem den Önce (Before Adam, 1906);  Love of Life (Yaşamı Sevmek, 1907);South Sea Tales (Güney Denizi Öyküleri, 1911); vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.