Abbadiler Hakkında Bilgi?

Abbadiler Hakkında Bilgi? (ABBADOĞULLARI) Kurtuba’da hüküm süren Arap hanedanı (XI. yy.). Adını sülalenin atası Abbad’dan alır. Kurtuba’da, Emevî halifeliğinin parçalanmasından sonra doğan ve İşbilye’de (Sevilla) kurulan bir devleti bu hanedan idare etti. İlk hükümdarı, Muhammed I (bin İsmail)’dir (1023-1042). İkincisi, onun oğlu ve daha çok El-Mutadid adiyle tanınan Ebul Amr Abbad’dır (1042-1069); babasının Endülüs’teki küçük berberi hanedanına açtığı savaşı o sürdürdü ve ülkesini hayli genişletti. Yaptığı ilhakları haklı gösterebilmek için, gerçekte öldürülmüş olan Hişam II adlı, düzmece bir emevi halifesi adına hareket ettiğini ileri sürdü. Üçüncü hükümdar. Abbad’ın daha çok El-Mutemid adiyle tanınan oğlu Muhammed II (Ebul Kasım), Ispanya’nın güneybatı bölgesinin büyük bir kısmı üzerinde hükümdarlık etti (1069).

Fakat, kastilyalı Alfonso Vl’ya haraç vermek ve onun teşebbüslerine karsı Fas sultanı Yusuf bin Taşfin’den yardım istemek zorunda kaldı. Fas sultanı, bu vesileyle isbiliye devletini eline geçirdi. El-Mûtemid Fas’a sürüldü, orada öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.