Makaklar Hakkında Bilgi

Uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae] ailesinden maymun. Burun bölgeleri çıkıntılı, kısa bedenli ve kısa kuyruklu (bazıları kuyruksuzdur) hayvanlar olan makaklar Asya’da ve Afrika’da yaşayan pek çok türle temsil edilir. En iyi tanınan tür Hin­distan’da yaşayan, 55 sm boyunda ve kuyruklu (25 sm) alyanakh makaktır (Macaca mulatta). Japon makakı (Macaca fuscata) Japonya’da yaşayan bir maymundur ve toplumsal yaşamı il­ginç incelemelere konu olmuştur. Hin­distan’ın güneyinde ve Sri Lanka’da yaşayan aslan kuyruklu makakm (Ma­caca silenus) büyük bir yelesi vardır. Bazı makaklar Himalaya’da çok yük­sek yerlere kadar yayılmıştır. Malez­ya’da, makaklar hindistancevizi top­lamak üzere eğitilirler. Cezayir, Fas ve Cebelitarık’m kayalıklarında öbür­lerinden tümüyle ayrılmış bir makak türü konaklar; bu, kuyruğu körelmiş, iyi bir tırmanıcı olan berber makakı ya da berber maymunudur (Macaca sylvana).

Siyah ve tepelikli olan Celebes’in kara maymunu (Cynopithecus nJger) ma­kaklara yakın olarak sınıflandırılır. Uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae) ailesi. Kara Afrika’da Cercopilhecus cinsinden,narin yapüı ve zey­tin yeşilimsi tüylü oldukları için yeşil maymunlar olarak adlandırılan bir­çok türle temsil edilir. Uzun kuy­ruklu olan bu hayvanların yüzleri de çoğu kez canlı renklerdedir. Araların­da ipek tüylü maymun. Cercopithecus pygerythrus. Cercopithecus nictitans, Cercopithecus cephus. Cercopithecus talapoin (en küçükleri), vb. sayılabilir. Bunların yanında bir de bözrengi tüy­lü mangabeyler (Cercocehus cinsi) ve patalar (Erythrocebus cinsi) ya da kı­zıl maymunlar yer alır. Uzunkuyruk­lumaymungiller ailesi son oiarak aynı biçimde Afrika’da yaşayan babuinleri ya da köpekbaşlımaymunları da kap­sar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.