Abdülkadir Meragi Hoca Kimdir?

Abdülkadir Meragi Hoca Kimdir? Hafız (ibnül Gaybi de denir), büyük Türk bestekarı ve musiki bilgini (Merağa 1360 ?-Herat 1435). İslam aleminin musiki alanında yetiştirdiği en büyük deha sayılmıştır. Sırasıyla Sultan Ahmed Celayir’in (Bağdat), Timur’un (Semerkant), oğlu Şahruh’un (Herat) Murad Il’nin (Bursa) saraylarında yaşadı. Elimizde onun olduğu söylenen 30 parça kar, beste ve semai vardır. Ebced notasıyla yüzlerce parçayı Kenz-ül-Elhan (Nağmeler Hazinesi) adlı eserinde toplamışsa da, kitap bu gün Kayıptır. Elimizdeki eserleri şunlardır: Cami-ül- Elhan (Nağmeler Derlemesi) 1405’te Şahruh adına yazılmış en önemli musiki nazariyat kitabıl’nın kendi el yazması olan nüshası Bodleian kütüphanesindedir. (Marsh. Nu. 282).

Nuruosmaniye kütüphanesindeki nüshada da (Nu. 3 644) Şahruh’a armağan yazısı vardır. Mekasıd-ül-Elhanyu (Nağmelerin Maksadı) [1421] Leyden üniversitesindeki nüshasında eserin 1421’de Murad II için yazılmış olduğu kayıtlıdır. Şerh-ül-Edvar (Edvar Şerhi) Merağî’nin son eseri sanılır. İbnül gayb adını taşıyan Kitab-ül-Edvar (Makamlar Kitabı) ise 1 175 numara ile Leyden kütüphanesindedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.