Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir?

Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir? Abdülhamid I’in hekimbaşısı (?, 1736-lstanköy 1883). Vakanüvis Suphi Efendinin oğlu. Anatomiye ve hastalıklara dair Latinceden iki tercümesi Esad Efendi kütüphanesindedir. Tanınmasına asıl sebep, XVIII. yüzyılın ünlü hekimi, hollandalı Herman Bcerhaave’ın (1668-1738) yazdığı tıbba dair bir eseri Kıraat-ı Nekave fi Tercüme-i Kelimât-ı Boerhaave (Boerhaave’dan Seçilmiş Tercümeler) adıyla ve Avusturya elçiliği tercümanı Herbert’in yardımıyle Türkçeye kazandırması oldu (Basılmayan bu tercüme Esad Efendi kütüphanesindedir).

Bundan başka Farsçadan astrolojiye dair El-Eşcar-ül-Esmar (Yemişlerin Ağaçları) ve Bürhan-ül-Kifaye (Yeterlik Delilleri) adlı kitapları, Italyancadan da bir İtalya Tarihi tercüme etti. Abdülaziz Efendi aynı zamanda bestekardı. Değerli bir musiki mecmuası yazdı (Üniversite kütüphanesi, T.Y. 3866). Zamanımıza iki Beste, iki Ağır Semai ve iki Yörük Semai’si kalmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.