Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin Kimdir?

Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin Kimdir? Mutasavvıf. (XV. yy.). Sarı Danişmend’in oğlu. Tasavvufa ait lrşad-ül-Enam (Yaratıkları Doğru Yola Sevketme) adlı bir eseri var. Zeyniye tarikatı kurucusu Zeynüddin Hâfi’yc mensup. Şiirlerinde Rumi mahlasını kullandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.