Abid Paşa Kimdir?

Abid Paşa Kimdir? Türk kumandanlarından (İstanbul 1844-ay.y. 1916). 1867’de Harbiyeden kurmay yüzbaşı olarak çıktı ve Girid hadiseleri sebebiyle, derhal Adaya gönderildi. Dönüşünde, kolağası rütbesiyle, Bingazi ve dolaylarının haritalarını çıkarmaya gitti. Bir süre Kuzey Afrika’da dolaştı: daha sonra Yemen’de ayaklanan İbni Ahid’in üzerine gönderildi; İstanbul’a dönüşünde Feshane fabrikası müdürü oldu. Askeri idadide ders nazırlığı yaptı ve genel tarih okuttu. Türk Rus savaşına, Silistre’deki Selâmi Paşa fırkasının kurmay başkanı olarak katıldı, burada tuğgeneralliğe yükseldi. 1894 depremi sırasında, padişahın ve sarayların durumunu öğrenmeden, ailesinin yanına gitmesi yüzünden Abdülhamid Il’ye jurnal edildi. Kerkük’e sürüldü.

Bir süre sonra sürgün yeri, Halep’e çevrildi. İstanbul’a ikinci Meşrutiyetin ilanı üzerine (1908) gelebildi ve Harbiye nezareti, Muhakemat dairesi başkanı oldu. Arapçayı, Farsçayı ve bazı garp dillerini bildiği söylenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.