Aristide Maillol Kimdir?

Fransız heykelcisi Aristide Maillol (Banyuls-sur-Mer, 1861 – Banyuls-sur-Mer, 1944). Heykel yapmaya oldukça geç başla­yan Aristide Maillol, 1882’de Ecole Nationale Superieure des Beauxarts’da (Güzel Sanatlar Ulusal Yüksek Okulu) önce Gerome, ardından da Cabanel atölyesinde resim çalışmaları yaptı. 1884’ten başlayarak Bağımsız Sanatçılar Salonu’nda yapıtlarını ser­giledi. 1893’te Banyuls’de bir halı atölyesi kurarak dekoratif sanatlar alanında çalışmaya koyuldu. 1894’teBrüksel’de tanıştığı Paul Gauguin’in etkisiyle seramik çalışmala­rına, ağaç, pişirilmiş toprak, taş ve tunç heykelciliğine yöneldi. 1903’te, kırk iki yaşındayken, Bourdelle’in ve Rodin’in özendirmesiyle, heykellerini sergiledi. O sıralarda ününün doruğunda olan Rodin’in bunaltıcı ve tra­jik sanatına karşılık, Maillol’nun sa­natında bir dinginlik dikkati çekiyor­du. Çok kısa sürede başarıya ulaşan Maillol, 1905’ten sonra bazı sanat ta­rihçileri tarafından bütün zamanların en büyük heykelcilerinden biri olarak kabul edildi.

Yılın büyük bir bölümünü Marly-le- Roi’daki atölyesinde, yaz aylarını da Banyuls’deki evinde çalışarak geçiren Maillol artık bütün dünyada tanınma­ya başlamıştı ve gerçekleştirdiği hey­keller sanat çevreleri üstünde büyük etki yaratıyordu. Bu arada çok desen yaptı, özellikle de kadın modeller kullanarak nüler gerçekleştirdi. Ama kompozisyonları, biçimleri yoğunlaş­tırmaya, kütleleri aydınlatmaya yöne­len bir düşünüşün ürünleriydi. Sanatçımn teknik ustalığı (doğrudan yontma kendisine taslak hazırlamak­tan daha kolay gelmekteydi) ve hacim­lere verdiği sentetik netlik “genç kız” heykellerinin canlılıklarım korumasını sağladı. Heykelcilikte helenizm ile klasik “den­ge ve yalınlık” geleneğinin yenilenme­sinin temsilcisi olan Maillol, ayrıca Vergilius’un, Ovidius’un, Verlaine’in ve Ronsard’ın yapıtlarını resimlemiş­tir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.