Basın yayın organlarında insanların özel hayatı ile ilgili haberlerin…

Basın yayın organlarında insanların özel hayatı ile ilgili haberlerin yayımlanması doğru mudur? Neden? Basın yayın organlarında özel hayat ile ilgili haberlerin yayınlanması doğru değildir.

Özel hayatın gizliliğini düzenleyen anayasanın 20. maddesi özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağını belirtmiştir. Bu maddede “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip-
tir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmektedir.

Ancak anayasamızın basın hürriyetini düzenleyen 28. maddesinde de ‘Basın hürdür, sansür edilemez.’ ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte bu hüküm basın yayın araçlarının sınırsız bir özgürlük içinde olduğu anlamına gelmez. Kişi, özel hayatında olup bitenlerin başkaları tarafından bilinmesini istemiyor olabilir. Bu durumda gazeteler o kişininözel hayatıyla ilgili bilgiler veremez. Ancak kamu yararının söz konusu olduğu bazı hallerde özel hayatın gizliliği ilkesine sığınılamaz ve özel hayatla ilgiliymiş gibi görünen bilgiler basın yayın organlarında yer alabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.