Toplumun İhtiyaçlarını Karşılayanlar Özel ve Kamu Kuruluşları Nelerdir?

Toplumun İhtiyaçlarını Karşılayanlar Özel ve Kamu Kuruluşarı, Bu konumuzda şu soruların cevaplarını arayacağız. Toplumun temel ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında toplumda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Doğal afetlerde halkına yardımına koşan hangi svil toplum örgütleri olduğunu da göreceğiz.

Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar

Hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir topluluğun içinde yer alırız. Bilmediklerimizi öğrenmek, yaşam tecrübelerimizi artırmak için okula, hastalandığımızda ise hastanelere gideriz. Birey olarak ihtiyaçlarımızın karşılanması için birbirimizle yardımlaşırız. Peki Toplum olarak ihtiyaçlarımızı kimler karşılar?

Toplumun ihtiyaçlarını başlıklar halinde sayarsak; Bunlar, eğitim, sağlık, çevre, güvenlik gibi konulardır. Şimdi bu konuları Başlıklar halinde ele alalım.

Toplumun Eğitim İhtiyacının Karşılanması

toplum ihtiyacı eğitim kurumları

Toplumumuzun eğitim ihtiyacını karşılamak için okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve üniversiteler kurulmuştur. Anayasamızın 42. maddesine göre “kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Türkiye’de ilköğretim çağına gelmiş öğrenciler sekiz yıl kesintisiz eğitim alırlar. Zorunlu olan bu okullar aynı zamanda parasızdır.

Halk Eğitim Merkezleri Eğitim Görevleri

Hangi yaşta olursa olsun halkımızın eğitim alma hakkı vardır. okuma yazma bilmeyenler halk eğitim merkezlerine devam edebilirler. Bu merkezlerin meslek edindirme kurslarına ve sosyal faaliyetlerine katılabilirler. Böylece daha kolay iş bulma imkanı elde edebilirler. Halk eğit,im merkezlerinde, okuma yazma kursu, bilgisayar kursu, resim kursu, dikiş kursu, halıcılık kursu vb. birçok kurs vardır.

Anyasamızın 42. maddesine göre:”Devlet maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirler alır.”

Yukarıdaki anayasa maddesinin gereği olarak eğitime yüzde yüz destek, haydi kızlar okula projeleri başlatan milli eğitim bakanlığı; eğitim alamayan, okulu olmayan, kitabı olmayan, okula gidemeyen çocuklara yardım elini uzatmıştır.

TEGEV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Eğitime yapılacak yardımlar için devlete destek veren sivil toplum kuruluşlarından bir ve en önemlisidir. Vakıf dernek adını duyduğumuz sivil toplum kuruluşları toplum menfaatini gözetir kar amacı gütmez ve çalışanları gönüllüdür.

TEGEV Türkiye eğitim gönüllüleri vakfı maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim almaları için maddi destek verir ve bu desteğe aldığı bağışlarla devam ettirir.

TEGEV’in kuruluş amaçlarından biri de 7-16 yaş arasındaki çocukların eğitimlerine destek vermektir. içinde kütüphane, spor tesisi, bilgisayar odası, çeşitli atölyeleri, etkinlik odalarından oluşan tesisleri ile öğrencilerin fiziksel aktiviteler yapmasını, yeteneklerinin farkına varmasını sağlar. Derslerine destek olur, rehberlik hizmetleri verir ve mutlu bireyler yetişmesine katkıda bulunur. TEGEV çocuklara destek vermeleri için bağışçılar arar, hazırladıkları ürünleri satarak gelir elde eder. Sanatçılardan destek ister ve düzenlediği konserlerin gelirleri ile eğitime destek olur.

Türkiye eğitim gönüllüleri eğitim vakfı çocuklara eğitim verebilmek amacı ile “Ateş böceği gezici öğrenim birimleri” uygulamasını yapmaktadır. Eğitim tırları ile ülkenin pek çok noktasına hizmet götürmektedir.

Konumuza bu konunun devamı olarak toplumun sağlık ihtiyacının karşılanması konu başlığı ile devam ediyoruz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.