Ayin Nedir?

Ayin Nedir? Dini tören. İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar, temelinde tapınma, din, Allah’a bağlılık olan her çeşit merasim. Kiliselerde yapılanlara Ayin-i Ruhani, Vaftiz Ayini denir. Tasavvuf anlamında tarikat ehlinin belli usul ve düzene göre toplu olarak uyguladıkları, dini merasim Mevlevilerde Ayin-i Şerif, Ayin-i Kebir, Sema Ayini… Bektaşilerde Ayin-i Cem, Ayin-i Niyaz… Mevlevilerin Sema veya Mukabele dedikleri ayinlerine karşılık Kadirilerde Devran, Rifailerde Zikri Kıyam, Celvetilerde Nısf Kıyam Halvetilerde Darbı Esma, Şazelilerde Hadra, Nakşilerde de Hatm-ı Hacegan vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.