Gülbank Nedir? Gülbank Çeşitleri Nelerdir?

Gülbank Nedir? Gülbank Çeşitleri Nelerdir? Bir çok kişinin birlikte, yüksek sesle dua okuması veya bir tarikat bü­yüğüne tazim için hazırlanmış sözle­ri koro halinde söylemeleri Gül se­si Bektaşilik ve Mevlevilikte gülbank vardır. Yeniçerilerin de birtakım düzenlenmiş duaları toplu olarak okumalarına gülbank çekmek denirdi.

Bazı gülbanklar:

Baba gülbankı: Çerağı ruşen fahri dervişan o bir sultanı kerem Ali meydan erkan Hacıbektaş Veli gerçekler demine hu

Hatim Gülbanki: Vakti şerif hayrola, hayırlar feth ola, şerler defola. Dergahıizzette zikrsübhan tilaveti Kurân, niyaz aşıkları kabul ve makbul ola, demi Hazreti Mev­lana, hu diyelim huuu!

Seyahat Gülbanki: Rahı ma çü bostan kün ey Latif, menzili ma hod çibaşed ey Şerif, vakitler hayr ola şer­ler def ola derviş biraderimizin sıh­hat ve selametle sefer ü seyahati mü­barek, maksudu müyesser ola, demi Hazreti Mevlânâ hu diyelim huuu!

Zifaf Gülbanki: Geceler hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, derviş biraderin izdivacı mübarek, aralarında hüsnü muaşeret ve zinde gani müyesser ve netice-i hasene hasıl ola, dem-i Hazret-i Mevlana huu di­yelim huuu!

Cenaze Gülbanki: Vakitler hayr ola, şerler def ola, derviş karında­şımızın ruhi revanı şad ü handan, mazharı afv ü gufran, garikı rahmeti Yezdan, naili Ravzai Rıd­van, hacesi hoşnud mezarında raha­tı müzdad ola, demi Hazreti Mev­lânâ hu diyelim huuu!

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.