Devran Nedir? Nasıl Uygulanır?

Devran Nedir? Nasıl Uygulanır? Kadiriye, Rifaiye, Halvetiye ve Mevleviye tarikatlarında dervişlerin bir halka teşkil ederek dönmek suretiyle yaptıkları zikir, sema, ayin. Toplu veya tek tek dönerek yapıldığı için bu şekildeki tarikat ayinine devran veya deveran denir.

Devran sırasında ayini, halkanın ortasındaki şeyh idare eder. Devran da, o tarikatın usullerine göre ya Hu, hu, Ya hay ya hu şeklinde zikir yapılır, ilahiler okunur veya kudüm, tef, ney gibi enstrümanlar eşliğinde sema edilir. Devran sırasında dervişler vecde gelir, coşarlar.

Tarikat mensuplarının devran yoluyla ayin yapmaları, zikirde bulumaları çeşitli dönemlerde tartışmalara yol açmış, bazı çevreler tekkelerdeki bu tarz ayinlerin Müslümanlığa aykırı olduğunu söyleyerek mani olmaya çalışmışlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.