Bu maddelerin hangi yönden ortak olduğunu tespit ediniz

Aşağıda, Anayasa’mızın bazı maddelerine yer verilmiştir. Bu maddelerin hangi yönden ortak olduğunu tespit ediniz.

20. Madde – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz…

21. Madde – Kimsenin konutuna dokunulamaz…

26. Madde – … Bu hürriyetlerin kullanılması, … suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz…

28. Madde – Basın hürdür, sansür edilemez

Bu maddelerinin ortak yönü kişi hak ve hürriyetlerini koruyan maddelerdir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Zaman zaman televizyon kanallarındaki çeşitli programlarda tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tür programlarda yukarıdaki Anayasa maddelerinin hangilerine uyulmamış olabilir?

Televizyon kanallarındaki çeşitli tartışmalarda özellikle magazin programlarında, 20. maddeye uyulmuyor. Bu maddeye göre özel ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Çocuk yaştaki bir kişinin özel hayatındaki olumsuz bir durumun kitle iletişim araçları yoluyla sergilenmesi o çocuğun kişiliğini nasıl etkiler? Siz, yayıncıların bu davranışı hakkında neler düşününüyorsunuz?

Özellikle çocukların özel hayatı ile ilgili meselelerin ortaya dökülmesi o çocuk için yıkım, onarımı imkansız kalıcı psikolojik sorunlara yol açabilir. Yayıncıların bu davranışı sorumsuzluktur. Suç işlemektedirler. Özel hayatın gizliliğine özellikle çocuklar için daha dikkatli olmaları gerekirgen buna uymamaktadırlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.