Sizce basın için ahlak kuralları neden gereklidir?

Yukarıdaki metnin ana fikrini kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Her ülkenin kendine özgü metinler belirlenmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sınıfınızla paylaşınız. Sizce basın için ahlak kuralları neden gereklidir? Tartışınız.

Halkın doğru bilgi alma hakkının gerçekleşmesi için basın ahlak yasaları hazırlanmıştır. 80’li yıllarda da basın konseyi kurularak, meslek ilkeleri bildirisi yayınlanmıştır.

Her ülkenin kendine özgü metinler belirlenmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Her ülkenin kendine özgü, şartları özellikleri olmaktadır. Temel ilkeler aynı olmakla birlikte uygulamada ufak farklılaşmalar olmaktadır. Kanun ve bildirilerin birebir kopyala yapıştır şeklinde başka ülkelerden almak doğru bir yaklaşım değildir.

Sınıfınızla paylaşınız. Sizce basın için ahlak kuralları neden gereklidir? Tartışınız.

1 – Bir toplumsal kurum olan gazetecilik, bu mesleğin dışında kalan özel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez ve devletin çıkarlarına zarar verici bir şekilde kullanılamaz.
2 – Yazı, haber, fotoğraf vb. yapılacak yayınlarda şu kurallara uyulur:
a) Ahlaka aykırı yayında bulunulamaz.
b) Kişi, kurum ve sınıfları hedef tutan yazılarda kötü kelimeler kullanılamaz, onur ve şereflerine karşı haksız yayın yapılamaz.
c)Toplumu ilgilendirmeyen hâllerde kişilerin özel yaşamları küçük düşürücü şekilde haber yapılamaz.
d) Kişilere ve kurumlara karşı iftira ve suçlamada bulunulamaz.
e) Din istismar edilemez.
3 – Haberlerde ve olayların yorumunda gerçekleri saptırarak veya kısaltma yoluyla kasıtlı haber yapılamaz, doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz.
4 – Gazetenin veya gazetecinin şahsi veya taraf tutan kanaatlerine haberlerin metninde yer verilemez.
5 – Haber başlıklarında, haberin ihtiva ettiği hususlar tahrif edilemez.
6 – Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler yayınlanamaz.
7 – Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini koruyacak ve kendine verilen sırlara saygı gösterecektir.
8 – Haber, yazı ve resim kaynaklarının, yayın tarihi için koydukları zaman kaydı ihlal edilmez.
9 – İlan, reklam mahiyetindeki haber, resim ve yazıların; ilan veya reklam oldukları tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
10 – Yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap veya düzeltmeler, cevap veya düzeltmeye sebep olan yazının etkisini tamamıyla giderecek şekilde en kısa bir zamanda yayımlanır.

Bu maddelerde belirtilen ilkelerin olumsuz sonuçlarını yaşamamak için.

“Bu Gazete, Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt eder!”

Dünya Gazeteciler Federasyonu temel ilkelerin çalışanlar tarafından belirlenmesi ve böylece denetimin sağlanması amacıyla “Etik Kurallar” metni hazırladı. Batı ülkeleri de ulusal metinler belirlediler. Temel kurallara, kendi ülkelerine göre ayrıntılar eklediler. Türkiye’de 24 Temmuz 1960’da “Basın Ahlak Yasası” hazırlandı ve uzun yıllar boyunca gazetelerin görünür bir köşelerine “Bu Gazete Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt eder.” diye yazıldı. 1980’lerin sonunda Türk Basın Konseyi kuruldu ve “Meslek İlkeleri” bildirisi yayımlandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.