Batın Nedir?

Batın Nedir? Bir meselenin, bir sözün iç yüzü, içi, iç anlamı. Tasavvufta ve tarikatların özel terminolojilerin de, gizli gerçek, görünenin derinindeki anlam, ayet ve hadislerin öz olduğu maksadı gibi anlamlara gelir. Tasavvufta, dini kuralların ve şeriat hükümlerinin bir zahirî (dış) bir de batıni (iç) anlamlar olduğu kabul edilmektedir. Batıni ve zahiri yorumlar İslam tarihinde, özellikle tasavvufta en önemli tartışma konularından biridir. Batıniliği ön plana çıkaranlardan ve asıl önemli olanın iç anlam olduğunu ileri sürenlerden bir kısmı şeriatı toptan red edecek kadarileri gitmişlerdir. Bu yüzden, tasavvuf ile şer’i hükümler arasında hiçbir ayrılığın olmadığını söyleyen din bilginleri ve büyük mutasavvuflar her iki görüşün de dengeli olması gerektiğini, hiçbir batini görüşün şekil olarak bile şer’i hükümlere aykırı olamayacağını savunmuşlardır.

Mutasavvuflar, batına önem vermekle beraber, zahiri de ihmal etmez ve küçük görmezler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.