Gavs Nedir? Tasavvufta Kimlere Denir?

Gavs Nedir? Tasavvufta Kimlere Denir? Arapça kelime anlamı, yardım kurtuluş, sığınma, ilticadır. Tasavvufta, kendisine sığınılan evliyaya, manevi lidere, kutba GAVS denir. Çünkü tasavvufi düşüncede dünyayı manen idare ettiklerine inanılan bir topluluk vardır. Gavs, bu topluluk içinde mertebelerin en yükseğinde bulunan kişidir. Mutasavvuflar, darda kaldıklarında, bir mesele hakkında karar veremedikleri zaman Yetiş Ya Gavs, medet ya gavs diye yakarırlar ve kutbun manevi yardımını isterler.

Tarikatlar tarihinde de manevi mertebesi en yüksek olduğuna inanılan veliler, tarikat pirleri ve büyük mutasavvıflar vardır. Bu konuda kırklar, yediler, dörtler, üçler gibi tasnifler yapılır. Bazı büyük sufıler bu tasniflerin içinde zikredilerek önemleri belirtilirdi. Gavs-i Azam gavsların en ulusudur, veliliğin en yüce mertebesidir. Genellikle tasavvuf kültüründe Abdiilkadir Geylani Gavsı Azam olarak anılır. Bir de Kutbul Aktab denilen veliler grubu vardır ki, bunlar da Abdiilkadir Geylani, Ahmed Bedevi, Ahmed Rifai ve İbrahim Desuki’dir.

Anadoludaki manevi hayatın dört büyüğü olarak da Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin ve Yunus Emre zikredilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.