Ledün Nedir?

Ledün Nedir? Ledün kelimenin tasavvuftaki anlamı, “gayb ilmi, İlahi sırları keşfetme ilmi, marifet”dir. Yine tasavvufta, Allah’­tan vasıtasız gelen bilgiye, ilhama “ilmi ledün” denir. Tasavvufta akıl ve nakil yolu ile edinilen bilgiden başka bir de ilham yoluyla, keşif ve ilmi ledün yoluyla elde edilen bilgi vardır. Yalnız herkes, akıl ve nakil yoluyla bilgi edinebilirken, bu yolla bilgi edinebilmek için tasavvuf eğitiminden geçmek, kalbin temiz olması, uzun bir riyazat ve mücahededen geçmek gereklidir. Bu yolla kalbi temizlenen sufi ile hakikat arasındaki perde kalkar, kalp saf bir ayna gibi olur ve hakikati olduğu gibi aksettirir.

Ledün kelimesinin tasavvufi anlamı Kur’an’ın Kehf suresinin 65’nci ayetinden çıkarılmıştır. Bu ayette, “Orada kullarımızdan birini bulmuşlardı ki, biz ona katımızdan bir rah­met verdik ve ona ilm-i ledün’ü öğrettik” buyrulmaktadır.

Zahiri bilgilere göre hüküm veren, akıl ve nakil yolu ile öğrendiklerine göre, dünya ve kainat, maddeler, insanlar hakkında konuşanın söyledikleri ile ilm-i ledün’e göre bilenin bilgileri arasında farklılık, hatta çelişki olabilir. Fakat ilm-i ledün’e göre bilen kimse hakikatte daha sağlıklı yoldan bu İlgiyi edindiği için sözün doğrusu da ona aittir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.