Tarikat Nedir?

Tarikat Nedir? Arapça’daki tarik (yol) kelimesinin çoğulu olup yollar anlamına gelir.  Bu kavram Allah’a ulaşma gayesini güdenlerin izledikleri özel tarz, yol, metot, hareket biçimi demektir. Müslümanlıkta tarikat ve şeriat birbirinden ayrı, birbirine zıt anlamda düşünülemez. Dinin zahiri (dıştan görünen) hükümlerinin tümünü oluşturan kavramşeriattır.

Şeriat insanlığı ilgilendiren ana yol, geniş ana caddedir. Bunun içinde, bir kısım müslümanların, cemaatlerin mizaç, zevk ve tabiatlarına uygun olarak izledikleri daha küçük ve alt yollara da tarikat denir. Tarikata bu yönden bakıldığında şeriatla tarikat arasında bir ters durum zıtlık olmayıp, bir uyum olduğu anlaşılacaktır.

Esas olan şeriatttır tarikat şeriatın içinde yeni bir boyuttu. Bütün Sünni din bilginleri tasavvufun ve tarikatların şeriata aykırı olamayacağını, böyle oldukları takdirde meşruiyetlerini yitireceklerini belirtmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.