Madenler ve enerji kaynaklarının ülkemiz açısından önemi nedir?

Çoğunlukla enerji kaynakları madenlerden elde edildiği için yakın anlamdaki terimlerdir. Madenin tanımlayacak olursak ekonomik değeri olan, yerkabuğunun derinliklerinden çıkarılan, mineral ve elementlere denir. Ülkemizde madencilik, 1935 yılında kurulan M.T.A. ile özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Ülkemiz Dünya da maden zenginliği yönünden şanslı ülkeler arasındadır. Türkiye’de maden yataklarının ve çeşitliliğinin çok olma sebebi:

1- Türkiye dağ oluşum hareketlerinden çok etkilenmiş olması,
2-Türkiye dağ oluşumları sırasında volkanizma ve başkalaşım hareketlerine uğramıştır.

Krom, çinko, demir, kurşun ve bakır madenlerinin oluşumu, dağ oluşum hareketleri ile ilgilidir. Maden çeşitliliğimiz çok yüksek olmasına karşın bazı maden rezervlerimiz çok zengin değildir. Bu sebeple dünya maden pazarındaki paylarımız yüksek değildir. Bu durumun bir sebebi Türkiye’nin ilk yerleşim yerlerinden olması bazı madenlerin ilk zamanlardan beri çıkarılması, ayrıca Türkiye çok fazla yer hareketlerine uğramış, buda maden aramayı ve çıkartmayı zorlaştırmaktadır.

Ülkemizdeki maden rezervinin zengin olmamasının temel nedeni ise Türkiye’nin bulunduğu arazinin jeolojik yapısının zengin maden yataklarının oluşumuna elverişli yapıda olmamasıdır.

Cumhuriyetten önceki dönemde maden üretiminin tamamına yakını yabancı şirketlerin elindeydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında madenlerimiz yabancılardan alınarak millileştirilmiştir. Atatürk milli sanayinin kurulması ve gelişmesinin maden arama ve işletmeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtmiş ve madenciliğe özel bir önem vermiştir. Çünkü gelişen milli sanayi artan ham madde ve enerji ihtiyacının karşılanması ancak madenciliğin geliştirilmesi ve yeni enerji kaynaklarının sağlanmasıyla mümkün olur.

Türkiye de Madencilik alanında ilk sistemli ve geniş ölçülü araştırma 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) nün kurulması ile başlamıştır. Bundan sonra bir çok yeraltı kaynağımız işletmeye açılmıştır. Türkiye madenleri ile ilgili büyük bir kuruluşta Eti banktır. Cumhuriyet döneminde bulunan madenlerin işletilmesi görevi Eti bank’a verilmiştir.
Bugün Türkiye’de madenciliğin önemi gittikçe artmakta ve madenden faydalanma yaygınlaşmaktadır. Madenciliğimizin gelişme yoluna girilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.