Bir göl ile gölden çıkıp yatağında akan bir akarsuyun enerjilerini karşılaştırınız.

Bir göl ile gölden çıkıp yatağında akan bir akarsuyun enerjilerini karşılaştırınız. Hangisinin kinetik, hangisinin potansiyel enerjiye sahip olduğunu ve iş yapabildiğini örneklendirerek açıklayınız.

Bir göl ile akarsuyun enerjilerini karşılaştırdığımızda, göldeki su potansiyel enerjiye sahiptir. Bu enerji depolanmış bir enerjidir iş yapmaz. Göl suyundaki potansiyel enerjini iş yapabilmesi için akması veya üzerindeki dalgalarla bir hareket kazanması gerekir ki, o zaman enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

Akarsuyun enerjisi su hareketinden dolayı kinetik enerjidir. Akarsu üzerine kurulan çeşitli düzeneklerle bu kinetik enerjiden yararlanılarak iş yapılabilir. Akarsu değirmenleri bu iş için iyi bir örnek olabilir. Akarsu üzerindeki kinetik enerji değirmenin çarkını döndürerek, kinetik enerjisini çarka aktarır. o çarkta çeşitli aktarıcılarla kinetik enerjiyi büyük taşlara aktarmadır. İki taş arasında kalan buğday taneleri ufalanarak unu meydana getirir.

Akarsular üzerine yapılan barajlardan da, akan suyun kinetik enerjisinden faydalanmak için yapılmaktadır. Hareket halindeki su tribünlere çarparak, kinetik enerji elektrik enerjisine dönüşmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.