Bitkiler kaç büyük gruba ayrılır?

Sınıflandırmayı daha anlaşılır duruma getirmek için çoğu zaman aşağıdaki gibi bir akış şeması kullanılır. Bu şemada en üstte yazılan kavram, en genel kavramdır. Aşağıya doğru inildikçe daha özel örnekler verilir. Şimdi şemayı inceleyip verilen soruları yanıtlayalım:

bitkilerin örnekli sınıflandırılması

Bitkiler kaç büyük gruba ayrılır?

Bitkiler çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olarak iki büyük gruba ayrılır.

Muz ağacının dahil olduğu bitki grubu hangisidir?

Muz ağacı çiçekli bitkiler grubuna dahidir. 

Eğrelti otlarının dahil olduğu bitki grubu hangisidir?

Eğrelti otları çiçeksiz bitkiler grubuna dahildir.

Hem eğrelti otu hem de muzu içeren gruplandırma başlığı nedir?

Eğrelti otunun ve muzun içeren büyük gruba bitkiler denir.

Yukarıdaki çiçeksiz bitkiler grubuna başka hangi bitki örneklerini ekleyebiliriz?

Çiçeksiz bitkiler, basit yapılı bitkilerdir. Genellikle nemli yerlerde (göl, bataklık, nemli toprak) ve ağaç gövdelerinde yaşarlar. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.