Bütün Maddeleri Oluşturan Tanecikler Aynı mıdır?

Bir insanı, diğer insanlardan ayıran parmak izi, sesi ve gözündeki kan damarları arasındaki farklılıktır. Bir maddeyi diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir?

Gördüğünüz tüm varlıklar birbirinin aynısı mıdır?

Çevremizde gördüğümüz bütün varlıklar birbirinden farklıdır.

Onların renklerini, biçimlerini, kokularını, tatlarını birbirinden farklılaştıran nedir?

Bir maddeyi oluşturan atomların dizilişleri, sayıları ve büyüklükleri birbirinden farklıdır. Sabunun, suyun ve gazın tanecikli yapısı bir diğerinden farklıdır. Maddenin tanecikli.yapısındaki bu farklılık maddelerin her birinin özelliklerinin de farklı olmasına neden olmaktadır.

 

Neden bir madde yumuşakken diğeri sert, bir diğeri akışkandır?

Maddenin tanecikli yapısındaki farklılık maddeye sertlik yumuşaklık ve akışkanlık vermektedir.

Maddelerin hepsi atomlardan oluştuğuna göre bu farklılık nereden kaynaklanmaktadır?

Bütün maddeler atomlardan oluşmakta fakat maddeler arasındaki farklı özellikler görülebilmekte bunun sebebi, maddeyi oluşturan atomların sayıları, büyüklükleri ve dizilişleri birbirinden farklılık göstermektedir.

farklı atomlar

 

Yukarıdaki resimde iki farklı madde görülmektedir. Bu maddeleri oluşturan atomların dizilimleri görmekteyiz. Bu iki maddenin kokuları, görünümleri, şekilleri farklıdır. Bu iki maddenin atomik yapıları da farklıdır. Maddeyi oluşturan atomlar aynıdır. Fakat birbirinden farklıdır.

hidrojen oksijen iyot elementleri

 

Maddeyi oluşturan oluşturan atomların hepsi aynı ise buna element denir. Maddeler farklı atomlar içeriyorsa element olmazlar. Yukarıdaki resimde soldan sağa sırası ile hidrojen, oksijen ve iyot adom modelleri gösterilmektedir. Bunlar birer elementtir.

Biraz daha açıklayacak olursak; altın elementi altın atomlarından, demir elementi demir atomlarından, bakır elementi bakır atomlarından oluşmuştur. Elementler aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir.

Yazılanları maddeler halinde özetleyecek olursak;

— – Maddelerin kokuları, renkleri, biçimleri, tatları farklıdır.

– Maddeyi oluşturan atomların büyüklükleri, dizilişleri, sayıları farklıdır.

– Maddelerin kokuları, görünümleri, şekilleri gibi atomik yapıları da farklıdır.

–  Maddeler aynı cins atomdan meydana geliyorsa element denir. Oksijen, Hidrojen, karbon, iyot element örneği olarak verilebilir.

– Elementler, kesinlikle kendisinden başka maddelere ayrıştırılamaz.

– Elementler doğada sıvı, katı, gaz hâlde olabilir.

– Elementleri meydana getiren atomlar, tek ya da gruplar halinde olabilir.— Altın elementi tek bir atomdan oluşurken oksijen elementi iki tane oksijen atomundan oluşur.

– Atom tek halde ise maddenin taneciği atomik yapıda, gruplar halinde ise maddenin taneciği molekül yapıdadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.