Dadaloğlu Türk saz ozanı (?,1785? — ?,1868?)

Âşık Musa adlı bir halk ozanının oğlu olan ve asıl adının Veli olduğu sanılan Dadaloğlu, Türkmenlerin Avşar boyundandır. Osmanlı yönetiminin 1865’te kurduğu Fırka-ı İslahiye ordusu, zaman zaman yönetime karşı başkaldıran Türkmen boylarını göçebelikten çıkarıp köylere yerleştirmek için harekete geçmiş, Toroslar’la Gavur dağlarındaki Türkmenler buna karşı ayaklanmışlar, Derviş Faşa komutasındaki tümen bu ayaklanmayı bastırmış, Dadaloğlu’nun aşireti de Sivas’ın köylerine yerleştirilmişti. Bu olayları yaşayan Dadaloğlu’nun şiiri doğal olarak savaş üstünde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, güzellemelerinde de doğayı, güzelleri, yalın bir dille anlatmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.