Meclis Komisyonları Nelerdir? Nasıl Oluşur?

Meclis Komisyonları Nelerdir? Nasıl Oluşur? Meclislerde çoğu işler, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadan önce, Meclisin çeşitli komisyonlarında görüşülür. Meclis etkinliklerinde, komisyon çalışmaları önemli bir yer tutar. Komisyon çalışmaları, Meclis etkinliklerinin verimli olması yönünden de zorunludur.

Mecliste bulunan Komisyonlar ve görevleri İçtüzük ile belirtilmiştir. Buna göre, Mecliste bulunan komisyonlar İçtüzüğün 20. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 1. Anayasa Komisyonu;
 2. Adalet Komisyonu;
 3. Milli Savunma Komisyonu;
 4. İçişleri Komisyonu;
 5. Dış işleri Komisyonu;
 6. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu;
 7. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu;
 8. Çevre Komisyonu;
 9. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu;
 10. Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu;
 11. Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu;
 12. Dilekçe Komisyonu;
 13. Plan ve Bütçe Komisyonu;
 14. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.

Komisyonlarda da, siyasal partiler güçleri oranında temsil edilirler. Komisyonlar, yasama dönemi başında ilk kez iki yıl, ikinci kez de üç yıl için seçilirler.

Komisyon toplantılarına Başbakan, ya da bir bakan ya da bunları temsil etmek üzere yüksek dereceli bir kamu görevlisi katılabilir. Komisyonların, gerekli gördüklerinde, görüş almak üzere, uzman çağırma yetkileri de vardır. Komisyon çalışmaları tüm milletvekillerine açıktır.

Komisyonlar kendilerine gönderilen yasa tasan ve tekliflerini olduğu gibi, ya da değiştirerek, kabul edebilecekleri gibi, red de edebilirler. Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenlerler. Bu rapor, Meclis Genel Kurulunda görüşülmek üzere, Meclis Başkanlığına verilir. Genel Kuruldaki görüşmelerde, komisyon temsilcisi de bulunur. Son söz Genel Kurulundur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.