Meclis Genel görüşmesi nedir?

Meclis Genel görüşmesi nedir? Genel görüşme, toplumu ve devlet etkinliklerini ilgilendiren belli bir konunun, Meclis Genel Kurulunda görüşülmesidir (madde 98/4). Genel görüşme, sorudan farklı olarak. Meclis görüşülmelerini ikili durumdan çıkararak çok yanlı bir duruma getirme amacı güder. Böylece genel görüşmeye Meclisteki parti grupları ve İçtüzükte belirtilen sayıda milletvekilleri katılabilir. Genel görüşme önergesi üzerinde, önce öngörüşme, Genel Kurulca kabulü halinde, özel gündemli asıl görüşme yapılır. Görüşmeler sonunda, hükümet hakkında herhangi bir güven oylaması söz konusu olmaz. Genel görüşme de, soru gibi, bir bilgi edinme, belli bir konuyu açıklığa kavuşturma aracıdır.

Bir konuda genel görüşme açılması Hükümet, siyasal parti grupları, ya da en az yirmi milletvekili tarafından başkanlıktan bir önerge ile istenir. Durum Hükümete ve Genel Kurula duyurulur.

Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul karar verir (İçt. madde 102).

Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü Danışma Kurulunca saptanır. (İçt. madde 103).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.