Din tasavvuf sema ve semah kelimelerinin anlamlarını öğreniniz.

Din tasavvuf sema ve semah kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Din; Yüce Allah tarafından konulan, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen, insanları kendi iradeleriyle dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

İnancımıza göre din, ilk insanla var olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de açıklandığına göre Allah (C.C.), Hz. Adem’i peygamber olarak görevlendirmiş, Adem (A.S.) bu görevinin gereği olarak insanlara Allah’ın buyruklarını açıklayıp öğretmiştir. Hz. Adem’e inananlar da Yüce Allah’ın buyruklarına uymuşlardır. Böylece yeryüzünde ilk din ortaya çıkmıştır.

Tasavvuf, Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve ahirette sonsuz mutluluğa kavuşabilmek için ahlakı güzelleştirmeyi, günahlardan arınmayı amaçlar. Tasavvufu kabullenen Müslümanlar, bu akımın önderlerini kendilerine mürşit kabul etmişlerdir. Mürşit, insanları dini konularda aydınlatan, onlara doğru yolu gösteren manevi önder demektir.

Sema, insanın kulluk şuuruna ulaşıp olgunlaşmasını, kamil bir insan olmaya doğru ilerleyişini ifade eder. Sema ayini Mevlana’dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Mevlevilikte toplu halde sema yapmaya, kulluk bilinci içerisinde Allah’a yönelmeye büyük önem verilmiştir.

Semah, Alevilik-Bektaşilikte önem verilen başlıca konulardan biri semahtır. Evrende bulunan her şey dönmektedir. Bu nedenle Alevi-Bektaşiler, Allah’a duydukları aşk ve sevgiyi, döndükleri semahla ifade ederler. Semah; Allah’a sevgi ve bağlılık duygusuyla onun güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye denir. Semah sırasında ilahiler okunur, manevi coşku içerisinde eller gökyüzüne doğru uzatılarak dönülür ve Allah’ın adı zikredilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.