Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir?

Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Semah, dua ile yapılır. Dönerek zikir ve dua yapılmaktadır. Bu dualar ile Allah’tan, Semahların seyirlik için değilde Hakk için olmasını, günahların af olmasını, Hz. Muhamamed’in ve ehli beytin şefaati ve on iki imamların yardımı istenmektedir. Buradaki amacımız itikadi olarak bu inancı irdelemek değil olduğunu gibi yaşananları ortaya koymaktır. İslam tevhid inancına ters unsurlar olmaktadır.

Semah niçin dönülür? Bu konuda neler biliyorsunuz?

Alevilik-Bektaşilikte önem verilen başlıca konulardan biri semahtır. Evrende bulunan her şey dönmektedir. Bu nedenle Alevi-Bektaşiler, Allah’a duydukları aşk ve sevgiyi, döndükleri semahla ifade ederler.

Semah; Allah’a sevgi ve bağlılık duygusuyla onun güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye denir. Semah sırasında ilahiler okunur, manevi coşku içerisinde eller gökyüzüne doğru uzatılarak dönülür ve Allah’ın adı zikredilir.

Semah sırasında okunan dua da semahın nasıl bir ruh hâli içerisinde yapıldığı konusunda fikir vermektedir: “Bism-i Şah, Allah Allah! Semahlarınız saf ola, günahlarınız af ola. Döndüğünüz semahlar Hakk için ola, seyir için olmaya. Semahı bize bağışlayan Muhammed Mustafa’nın ve ehl-i beytinin şefaatleri üzerinizde hazır ve nazır ola, yardımcınız on iki imamlar ola. Döndüğünüz semahlar, kırklar semahı ola.

Ünlü mutasavvıflardan biri olan, Ebu’l-Vefâ el-Bâğdâdî, cem sırasında dönülen semahı ateşe, semah yapanların gönüllerini de oduna benzetmiştir.Temiz ve olgun olan gönlün kokusunun da güzel olacağını belirtmiştir. Bu zata göre gül gibi güzel kokusu olan ağaçlar ateşe atıldıklarında çevrelerine güzel kokular saçarlar. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi ruhu olgunlaşmış kişilerin, semah sırasında yaptıkları dairesel hareketler de onların kalplerine cila verip aşk ve şevklerini artırır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.