Dürrizade Abdullah Bey Kimdir?

Dürrizade Abdullah Bey Kimdir? Şeyhülislam (İstanbul 1867-Mekke, ?). Fatih rüştiyesinde okudu. Mektubi kalemine devam etti. Kazaskerlik, Meşihat müsteşarlığı gibi hizmetlerde bulundu. 1920’de Damad Ferid Paşanın dördüncü kabinesine şeyhülislâm oldu. Anadolu’daki Milli Hareket aleyhinde, Damad Ferid Paşanın hazırlattığı fetvaları imzaladığı için, kendini suçlu hissettiğinden, 1921’de, Maliye nazırı Reşad Bey ile birlikte İtalya’ya kaçtı. Üç yıl sonra Mekke’ye gitti.

Yüzellilikler listesine alındı ve Türkiye’ye dönemedi. Okuma ve çiçek merakıyla meşhurdu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.