Dünya Ahiretin tarlasıdır hadisten anladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dünyada yaptığımız her şeyin karşılığını ahirette bulacağımıza inanmak hayatımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ahirete inanan insan, Yüce Allah’ın adaletine güvenir. Çünkü Rabb’imizin herkesi insan olmaları yönüyle eşit yarattığına, ayrım yapmadan bütün insanlara nimetler verdiğine inanır. Günah olan bir davranışı yaptığında pişman olup tövbe ederse Allahü Teâlâ tarafından bağışlanacağını düşünür. Bu insan, Yüce Allah’ın ahirette de adaletli davranacağına ve kendisine asla haksızlık etmeyeceğine inanır. Yaptığı davranışların karşılığını göreceğini bildiğinden iyi davranışlara yönelir. Kötü bir davranış yaptığında ise Yüce Allah’ın merhametine, affına sığınır, ondan bağışlanma diler.

Ahirete inanan insan, “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unu ma…”(Kasas suresi, 77. ayet.) buyruğunu dikkate alır. Ahirette yaşayacağı hayatla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapar: “Ben, ahirette sonsuz bir hayat yaşayacağıma ve oradaki yaşantımın dünyadaki yaşantıma göre belirleneceğine inanırım. Kur’an-ı Kerim’de ki, “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için … gökleri ve yeri … yaratandır.”(Hûd suresi, 7. ayet.) ayeti, bunu ifade etmektedir. Öyleyse ben, Rabb’ime kulluk ettiğim gibi iyi işler de yapmalıyım. İnsanlara dürüstçe davranmalıyım. Anneme, babama, büyüklerime saygılı olmalıyım. Küçüklerimi korumalıyım.” Böylece insan, davranışlarına dikkat eder. Zamanını yararlı işler yaparak değerlendirir.

Ahirete inanan insan, orada sonsuza değin yaşayacağını bildiğinden ve mutlu olacağını düşündüğünden  ölümden korkmaz. Ölümü, bir yok oluş değil, bu sonlu dünya hayatından, sonsuz olan ahiret hayatına geçiş olarak kabul eder. Sonsuz bir hayata kavuşma inancı da ona yaşama sevinci verir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.