Dua ibadettir Yukarıdaki hadisten ne anlıyorsunuz?

“Dua, ibadettir.” (Tirmizi, Tefsir, 2.) Yukarıdaki hadisten ne anlıyorsunuz?

Dua kalbin Allah’a yönelmesi ve ondan yardım istemesidir . Ancak bu yardım isteği Allah’a saygıyla sunulmalıdır. Allah’ı sevmenin ve ona saygı duymanın en güzel ifadesi ise ibadettir. Kulun Allah ile iletişim kurduğu ibadetlerin başında ise dua gelir. Bu nedenle dua, müminler için bir ibadettir. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde ibadetle dua bir arada yer almıştır.

Bütün ibadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. İbadetlerde asıl olan samimiyet ve ihlastır. Kişi dua ederek Allah’a karşı samimi bir kul olduğunu ifade eder. İbadetinde samimiyeti yakalayabilen kişinin duaları karşılıksız kalmayacaktır. Dua ile ibadetin ayrılmaz bir bütün olduğunu Peygamberimiz bir sözünde şöy-
le ifade etmiştir: “Dua, ibadetin özüdür.”

Nitekim kişi, dua etmekle Allah’a olan inancını, Allah’ın merhametine olan güvenini ve onun karşısındaki âcizliğini itiraf eder. Allah’tan yardım ister. Eksiklerinin tamamlanması, hatalarının affı için Allah’a sığınır, tövbe eder. Allah’a bağlılığını ve sevgisini dua ile ortaya koyar. Böylece Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmiş olur.

Dua, insanın Allah katındaki değerini artırır. Çaresiz ve sıkıntılı zamanlarında insan, elini ve gönlünü Yüce Rabb’ine açarak bütün içtenliği ile ona dua eder. Ona sığınarak ondan yardım ister.

Allah’ın yardımının kendisi ile birlikte olduğunu düşünür ve manevi güç kazanır. Böylece iç dünyası ferahlar, gönlü huzur ve mutlulukla dolar.

İnsan, bir ihtiyacı olduğunda Allah’a dua eder, ondan yardım ister. Bir hata yaptığında Allah’a dua ederek ondan bağışlanma diler. Anne-babasının, kardeşlerinin ve bütün insanların iyiliğini ister. Kimsesiz, fakir ve zor durumda olanlar ile yaşlıların daha iyi olmaları, mutlu ve rahat bir hayat sürmeleri için Allah’a dua eder. İslam dininde duaya büyük önem verilmiştir . İnsan istediği zaman, istediği yerde ve içinden geldiği gibi Allah’a dua edebilir. İsteklerini ve içinde bulunduğu durumu doğrudan Allah’a iletebilir. Hiçbir aracıya ya da özel bir yer ve zamana ihtiyaç duymadan Allah’tan yardım isteyebilir. Duada önemli olan, insanın samimiyetle içinden gelenleri Rabb’inden istemesidir.

Allah; insanın içinden geçirdiği güzel duygu ve düşünceleri bilir. Allah’a hangi dilde ve ne şekilde dua edilirse edilsin o, herkesi duyar. Bu nedenle Rabb’imize kısık sesle ve içten gelerek dua ederiz.

Sadece kendimiz için değil, annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız için de dua etmeliyiz. Duanın sonunda “Allah’ım duamı kabul et!” anlamında “Âmin!” deriz.

Tek başına dua edilebildiği gibi topluca da dua edilebilir. Örneğin; yemeklerde, düğünlerde, sünnet törenlerinde, camide ve bayram namazlarında topluca dua edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.