Endonezya Coğrafya ve Nüfusu

Yüzölçümü:1 919 270 km2
Nüfusu:193 000 000 (1992)
Nüfus yoğunluğu :Km’ye 101 kişi
Başkenti:Cakarta yakla­şık 10 0Ö0 000 nüf.; 1992)
Dili:Bahassa
Dini:İslam
Para birimi:Endonezya ru­pisi

Endonezya, Güneydoğu Asya’da devlet.
3 000’i aşkın adadan oluşan Endo­nezya takımadaları, batıdan doğuya uzunluğu 5 000 km’yi aşan geniş bir alana yayılmıştır. Bu adaların en önemlileri Sumatra, Cava, Borneo (bu adanın Kalimantan diye anılan en büyük bölümü Endonezya’nın­dır), Celebes ya da Sulavesi adaları, Molük adaları, İrian’dır (Yeni Gi­ne’nin Endonezya’ya bağlı bölümü); bunlara ayrıca, daha küçük olan Lombok, Bali, Sumbava, Flores ve Timor adaları eklenmektedir.

Coğrafya

Endonezya’yı (İndonezya da denir) oluşturan çok sayıda ada, denizin son yükselmesinden önce Asya kıta­sına bağlıydı: Kıta sahanlığının sığ olması (55-75 m arası) da bunu kanıt­lar. Sahanlığın sınırı aşılınca güney­de ve doğuda dünyanın en derin çu­kurlarından birkaçına (derinlikleri 10 000 m’yi aşkın) raslanır. Borneo adası, birikintilerle kaplanmış bir ta­ban parçasıdır. Sumatra’dan Filipinler’e kadar uzanan ve Cava, Timor ve Molük adalarını kapsayan diziyse, takımadanın dış yanını oluşturan, çok yakın zamanlarda ortaya çıkmış, ya­nardağ etkinliği ve yer sarsmtısı ol­gularının sık görüldüğü adalardır. Konumu gereği ekvator iklimi kuşa­ğında yer alan ülkede denizin belir­gin bir etkisi vardır; basınç düzenli, genellikle 24°C’ın üstünde bulunan sıcaklıklarsa tekdüzedir; yalnızca dağlar daha serin olur. Yıllık toplam yağış 2 m dolaylarındadır (yalnız Cava’da ve Sonda adalarında tropikal nitelikler belirir). Sıcak ve yağışlı ik­lim, gür ormanların gelişmesine yol açmıştır; yüksek yerlerdeyse bu or­manların yerini seyrek ormanlar ve savanalar alır.

Nüfus

Halkın büyük çoğunluğu, birbirini izleyen göç dalgalarıyla gelen Malez­yalIlardan oluşmuştur. Ülkede ayrıca Hint, Çin ve îslâm dünyasıyla ilişkide olan bu uygarlaşmış topluluktan ko­puk olarak, Papua ya da Melanezya kökenli, “ilkel” diye tanımlanan öbekler yaşar: Borneo’da Dayaklar; Sumatra’da Bataklar ve Gajolar; İrian’da Papular.

Takımadadaki Hint ve Çin etkisi yak­laşık 150 000 Hintli ile 3,5 milyon Çinlinin varlığından kaynaklanır, Arap etkisiyse Islâm dininin benim­senmiş olmasıyla kendini göstermiş­tir. Çinlilerin iktisadi egemenliği, Malezyalı halk arasında gizli bir Çinli düşmanlığının doğmasına yol açmıştır.

Endonezya nüfusunun belirgin özel­liği eşitsiz dağılımıdır. Ülke toprak­larının % 7’sini oluşturan Cava’da, nüfusun % 50’den fazlası toplanmış­tır. Buna karşılık nüfus yoğunluğu Kalimantan’da km2’ye 9, İrian’da 2 kişidir (oysa bu sayı Cava’da 725’i, Bali’de de 500’ü bulur). Nüfus yo­ğunluğundaki farklar coğrafi etmen­lerden (toprakların verimliliği, elve­rişli iklim koşulları, dolaşım kolay­lıkları) ve tarihsel nedenlerden (Cava’nın parlak uygarlığı, Hollanda sömürgeciliği) kaynaklanır.

Nüfus dağılımındaki eşitsizliğin ya­nı sıra, Cava’nın aşırı kalabalıklaş­masına yol açan hızlı nüfus artışı da önemli bir sorundur. Cavalıların En­donezya’nın başka adalarına göçü hiçbir zaman başarılı bir çözüm ola­mamıştır ve bu aşırı kalabalıklaşma, halkın yeterli besin alamaması, işsiz­lik gibi ağır sorunlara yol açar (bu so­runlar özellikle Güneydoğu Asya’nın en büyük kenti olan Cakarta ile Bandung ve Surabaya gibi kentlerde be­lirgindir).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.