İtalya Nüfusu

İtalya Cumhuriyeti, varlığının ilk yir­mi beş yılında, olağanüstü bir iktisa­di dönüşüm geçirdi; bunu nüfus ya­pısındaki köklü değişiklikler izledi. Nüfus artış hızı son yirmi beş yılda hissedilir biçimde azalmakla birlikte, İtalya, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun nüfusu en çabuk artan ülkeleri arasındadır (yılda binde 1). Ger­çekten de, Kuzey İtalya’da Batı Avru­pa’nın malthusçu nüfus bilim tutu­mu benimsenmiş olmakla birlikte (Piemonte’de doğum oranı: binde 14,8), Güney İtalya, hızı biraz düşme­sine karşın gene de doğum oranının yüksek olduğu bir bölge sayılır (Campania’da doğum oranı: binde 22,1). Ölüm oranıysa yaşama düzeyinin yükselmesine bağlı olarak, bütün İtalya’da azalmıştır; günümüzde bin­de 9 (1992) dolaylarındadır. Bu ne­denle nüfus baskısı şiddetini yitirmemiştir (km2’ye 191,7 kişi) ve iş piyasa­sında ağırlığını göstermektedir; dış göç olayı da önemini korumaktadır. Göçmen işçilerin büyük çoğunluğu iktisadi bakımdan durumu pek elve­rişli olmayan Güney İtalya’dan (Mezzogiomo) gelir; bu insanların kimi sürekli olarak, kimi geçici olarak Ku­zey ve Güney Amerika ülkelerine (gi­derek azalan sayıda: Yılda 30.000’in altında), özellikle Belçika, Almanya, İsviçre gibi Batı Avrupa ülkelerine (yılda 100.000 dolaylarında) gitmek­tedirler. Güneyden kuzeye, kırsal ke­simlerden kentlere doğru olan iç göç hareketi de büyük boyutlara ulaşmış­tır. Sayıları öteden beri yüksek olan İtalya kentleri bu akınlar sonunda hızla gelişmiş, bunun sonucunda da konut, okul, halk sağlığı, vb. açısın­dan çeşitli sorunlar ortaya çıkmış­tır.

Cenova limanından bir görünüş

Cenova limanından bir görünüş

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.