Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in evrensel bir peygamber olması ne anlama gelir?

Hz. Muhammed’in evrensel bir peygamber olması ne anlama gelir? Açıklayınız. Peygamberi olduğu dinin son din olması ve bir kavme veya bir millete gelmeyip, bütün insanlığa gelmesi, bütün insanlığın bu dine inanması gerektiğidir. Hz. İsa’dan sonra, 500 yıl peygamber gelmemiş, mevcut dinlerin hepsi tahrif ve bozulmaya uğramıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.)’a gelen mesaj kıyamete kadar geçerli olmak üzere, bütün […]

Hz. Muhammed bir insan olarak ne gibi özelliklere sahiptir?

Hz. Muhammed bir insan olarak ne gibi özelliklere sahiptir? Anlatınız. Hz. Muhammed (S.A.V) dendiğinde akla, ulaşılamaz, taklid edilemez, insan üstü bir varlık gibi anlaşılır. Bu tam anlamıyla doğru değildir O bize örnektir ve insani özellikleri her insan gibidir. Yer, içer bedeni ihtiyaçları vardır. Duygu düşünceleri de normal insan gibidir. Hz. Muhammed nefsini kontrol altında tutabilen, […]

Peygamberler insanları ne gibi konularda uyarmış olabilirler?

Peygamberler insanları ne gibi konularda uyarmış olabilirler? Allah (c.c.) tarafından gönderilen bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in temel görevlerinden biri de insanları uyarmaktır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in, insanları uyarma görevinin olduğunu açıkça ifade eden birçok ayet bulunur. Örneğin bu ayetlerden birinde, Yüce Allah Hz. Peygambere şöyle bir emir verir: “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ suresi, 214. ayet.) Başka bir […]

Hz. Peygamber Kur’an ayetlerini açıklamasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdık?

Hz. Peygamber Kur’an ayetlerini açıklamasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdık? Neleri bilemez­dik? Beyin fırtınası yapınız. İçinde bulunduğu toplumda kuran tam olarak anlaşılmadığı durumlar olabilirdi. Toplumda herkesin zeka ve akıl seviyesi aynı olmamaktadır. Bazıları zeki olup, en ince detayına kadar olayın idrakine varabilmekte, bazıları zeka ve eğitim seviyesi daha alt seviyede olmaktadır. Bunun için duruma olaya ve […]

Son peygamber olması Hz. Muhammed’e ne gibi sorumluluklar yükler?

Son peygamber olması Hz. Muhammed’e ne gibi sorumluluklar yükler? Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları Yüce Allah’ın var­lığına ve birliğine inanmayan, ahlaklı, erdemli bir hayat sürdürmeye davet etmişlerdir. Hz.Âdem, Hz. Nuh, Hz. İdris, Hz. Şit, Hz. İbrahim Allah tarafından gönderilen peygamberlerden bazılarıdır. Genel olarak bütün peygamberler insanları şirk, zulüm, adaletsizlik, haksızlık vb. kötülüklerden uzak […]

Sizce Peygamberler ne gibi özelliklere sahiptir?

Sizce Peygamberler ne gibi özelliklere sahiptir? Bu konuda neler biliyorsunuz? Hz. Muhammed (s.a.v.) bizler gibi bir insandır. Ancak onu diğer insanlardan ayıran belirgin bir özel­liği vardır. Bu özellik onun, insanlar arasından seçilmiş bir peygamber olması, Yüce Allah’tan vahiy  almasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili bir ayette, “De ki… Bana İlah’ınızın bir tek İlah olduğu vahyolunuyor. Artık ona […]

Kur’an-ı Kerim mealinden Hz. Muhammed (s.a.v.)’in insani özelliklerini konu edinen bir ayet

Kur’an-ı Kerim mealinden Hz. Muhammed (s.a.v.)’in insani özelliklerini konu edinen bir ayet bula­rak defterinize not ediniz. Hz. Muhammed (s.a.v.) 20 Nisan 571 ’de Mekke’de doğmuş, 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. O,  Yüce Allah tarafından gönderilen son peygamberdir. Ancak aynı zamanda bizler gibi bir insandır. Kutsal  kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in insani yönünü konu alan birçok […]