Hz. Peygamber Kur’an ayetlerini açıklamasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdık?

Hz. Peygamber Kur’an ayetlerini açıklamasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdık? Neleri bilemez­dik? Beyin fırtınası yapınız.

İçinde bulunduğu toplumda kuran tam olarak anlaşılmadığı durumlar olabilirdi. Toplumda herkesin zeka ve akıl seviyesi aynı olmamaktadır. Bazıları zeki olup, en ince detayına kadar olayın idrakine varabilmekte, bazıları zeka ve eğitim seviyesi daha alt seviyede olmaktadır. Bunun için duruma olaya ve kişiye göre açıklanması gerekmektedir.

Kur’an ayetlerini en iyi anlayan ve uygulayan kişi Hz. Muhammed’dir. Dolayısıyla Kur’an’ı açıkla­mak da onun temel görevlerinden biridir. Peygamberimiz de bu görevini en iyi şekilde yapmaya önem vermiştir. Yüce Allah bir ayette, Hz. Muhammed’in Kur’an’ı açıklama görevi hakkında şöyle buyurmuş­tur: İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.”(Nahl suresi, 44. ayet.) Aynı konuyla ilgili olarak başka bir ayette de şöyle denmiştir: “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” ( Nahl suresi, 64. ayet.) Bütün bunlar Hz. Muhammed’in, Kur’an’ı açıklama görevi olduğunu ortaya koymaktadır.

Yüce kitabımız Kur’an’da namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler emredilmiştir. Ancak bunların nasıl yapılacağı anlaşılır şekilde açıklanmamıştır. İşte bu gibi konularda bizlere rehberlik eden, ibadetlerin na­sıl yapılacağını öğreten, Kur’an ayetlerini açıklayan kişi de Hz. Peygamberdir. Nitekim Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” buyurmuştur. İbrahim suresinde yer alan bir ayette ise “(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik…”( İbrahim suresi, 4. ayet.) denmiştir. Böylece Hz. Peygamberin Kur’an’da yer alan  emirleri açıklama görevi olduğuna dikkat çekilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.