Son peygamber olması Hz. Muhammed’e ne gibi sorumluluklar yükler?

Son peygamber olması Hz. Muhammed’e ne gibi sorumluluklar yükler? Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanları Yüce Allah’ın var­lığına ve birliğine inanmayan, ahlaklı, erdemli bir hayat sürdürmeye davet etmişlerdir. Hz.Âdem, Hz. Nuh, Hz. İdris, Hz. Şit, Hz. İbrahim Allah tarafından gönderilen peygamberlerden bazılarıdır. Genel olarak bütün peygamberler insanları şirk, zulüm, adaletsizlik, haksızlık vb. kötülüklerden uzak  durmaya çağırmışlardır. Toplumda güzelliklerin, sevgi, dostluk ve barış ortamının yaygınlaşması için çaba harcamışlardır. İşte insanların iyilik ve mutluluğu için gönderilmiş peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…”(Ahzâb suresi, 40. ayet,) mealindeki ayette bu gerçek açıkça ifade edilmiştir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in peygamberlik yönünü konu alan birçok ayet bulunur. Örneğin bu ayetlerden birinde, “Ant olsun ki biz, ‘Allah’a ibadet edin…’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik…”( Nahl suresi, 36. ayet.) buyrulur. Başka bir ayette ise şu ifade yer alır: “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım…”(Ahkâf suresi, 9. ayet.) Böylece Hz. Muhammed’in tarih boyunca gönderilen peygamberlerden biri olduğuna dikkat çekilir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak için gönderilmiş bir peygam­berdir. Yüce Allah bu konuyla ilgili bir ayette, “İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan ay­dınlığa çıkarmak için size … Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir…”(Talak suresi, 11. ayet.) buyurur. Bütün bunlar Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onu diğer insanlardan ayıran temel özelliğin ise Yüce Allah’tan vahiy alması olduğunu göstermektedir.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.