Yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu araştırarak… poster hazırlayınız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu araştırarak insanları yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan bir poster hazırlayınız. Hazırladığınız posteri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları olan fosil yakıtların hızla azalmasına bağlı fiyat yükselmesi ve bu yakıtların hava kirliliğine sebep olması bilim insanlarını alternatif enerji kaynakları geliştirmeye yöneltmiştir. Son yıllarda fosil yakıtların dışında alternatif enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Örneğin, binaların çatılarında sıkça gördüğümüz bir sistemle, evlerde kullanılan suların ısıtılması sağlanmaktadır.

Kullanılan enerji kaynakları tükenmiyor ya da tekrar oluşabiliyorsa bu tip enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli örneklerindendir.

Kullanılan enerji kaynakları tükenmiyor ya da tekrar oluşabiliyorsa bu tip enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli örneklerindendir.

Güneş enerjisi

Dünyadaki tüm enerji çeşitlerinin kaynağı Güneş’tr. Güneşin enerjisi bütün insanların enerji ihtiyacını kolayca karşılayabilecek kadar fazladır.

güneş panelleri kurulumu

Güneş enerjisinin, değişik teknolojiler yardımıyla kolayca kullanılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Örneğin, güneş enerjisi güneş panelleriyle ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir.

güneş panelleri ev çatılarında

Yukarıdaki resimde çatısı güneş panelleriyle kaplanmış ve güneş enerjisini kullanarak ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarını karşılayan bir ev görülmektedir.

güneş enerjisi hesap makinesi

Yukarıdaki resimde görülen ve güneş enerjisi ile çalışan hesap makinesi, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinin bir diğer örneğidir.

güneş enerjisi araba kullanımı

Güneş enerjisi çevreye zarar vermeyen temiz bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz, güneş enerjisi açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak şu anda kullanılan mevcut teknolojiler, Güneş’in bu enerjisini elektrik ve ısı enerjisine tam olarak dönüştürebilmek için yeterli değildir. Fakat bu konudaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Örneğin, son yıllarda güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapılması konusunda çalışmalar sürmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu konuda düzenli olarak yarışmalar yapmaktadır.

 

Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisinin kaynağı da Güneştir. Güneş ışınları yeryüzünü homojen bir şekilde ısıtmaz. Bazı yerler daha çok ısınırken, bazı yerler daha az ısınır. Isınan havanın yükselmesi ve soğuk havanın alçalmasıyla hava kütleleri yer değiştirir ve böylece rüzgar oluşur. Hava akımının, yani rüzgarın fazla olduğu bölgelere yandaki resimde görülen rüzgar tribünleri kurularak, rüzgar enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu enerji çeşidi de yenilenebilir ve temiz bir enerjidir.

Ülkemizin en çok rüzgar alan yerlerinden birisi de İzmir’de bulunan Alaçatı’dır. Alaçatı, rüzgar sörfü açısından da dünyada sayılı merkezlerden biridir. Aşağıdaki resimde Alaçatı’da kurulan rüzgar santralleri görülmektedir.

rüzgar enerjisinden faydalanma

Jeotermal enerji

Jeotermal enerji, yeralt sularının magma veya erimiş kayalar tarafından ısıtılmasıyla oluşan bir enerji çeşididir. Yeraltında ısınıp buhara dönüşen su yeryüzüne çıkar. Ülkemiz jeotermal enerji rezervleri açısından oldukça zengindir. Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sıradadır.

Ancak bu enerji potansiyelinin yaklaşık %7’si gibi çok az bir kısmı kullanılabilmektedir. Jeotermal enerji ülkemizde yaygın olarak elektrik enerjisi ve merkezi ısıtma için kullanılmaktadır.

Jeotermal enerji

Hidroelektrik enerji

Hidroelektrik enerji, sudan elektrik enerjisinin elde edilmesidir. Hidroelektrik santrallerde (HES), akan suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu santrallerde su çok yüksek bir noktadan kanal ya da borularla daha düşük seviyedeki türbinlere doğru akıtılarak türbinlerin dönmesi sağlanır ve böylelikle elektrik enerjisi üretilir.

Hidroelektrik santraller;

  • Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
  • Atmosfere zehirli gazlar vermemeleri,
  • İnşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,
  • Uzun ömürlü olması ve yakıt giderlerinin olmaması,
  • İşletme bakım giderlerinin düşük olması gibi avantajlarından dolayı ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hidroelektrik enerji yararlanma

Biyokütle enerjisi

Canlıların temel yapı taşı olan ve canlılar tarafından oluşturulan organik maddelere biyokütle denir. Bitkiler, hayvanlar, bitkisel ve hayvansal atıklar birer biyokütledir. İnsanoğlunun ilk kullandığı enerji kaynağı biyokütledir. Günümüzde hala odun, saman, tezek gibi değişik biyokütleler enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde biyoyakıt üretmek için enerji oranı yüksek olan mısır, kanola ve şeker kamışı gibi bitkiler yetiştrilmektedir.

biyokütle enerjisi

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. İYİ AMA İNSANLARI NASIL YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA TEŞVİK EDECEĞİMİZ YAZMIYOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.