Ehli Beyt Nedir? Kimlere Denir?

Ehli Beyt Nedir? Kimlere Denir? Hazreti Ali, eşi Hazreti Fatma, oğullan Hasan ve Hüseyin (Peygamberimizin sevgili torunlarıdır) İslam mistisizminin kaynaklarındandır. 1400 yıldır İslam sanat ve kültürüne ilhamlar dağıtan Ali Aba veya aynı anlamda Ehli Beyt, Hazreti Peygamber, kızı Fatma, damadı Ali ve torunları Hasan ile Hüseyin’den oluşan aile fertleridir. Bendei Âli Abâ olmak, veya Ehli Beyt’e saygı ve sevgi göstermek, Hazreti Peygambere bağlılığın işaretlerinden başlıcası olarak asırlardır tüm safiyet ve samimiyetiyle yaşamaktadır.

Bu tabirin kaynağını hikayesiyle anlatalım:
Allah’ın Sevgilisi, bir gün yine nefslerini Allah’a adamış kadınların en derin ve incesi, kızında. Hazreti Ali biraz evvel küçük bir parça et getirmiş, et pişirilmiş, fakat henüz ortaya konulup yenmemiştir.

Hazret-i Fatıma, pişirdiği eti Resulünün önüne koyarak, lütfen hep beraber yemeğe katılmalarını istirham etti.

Evvela biri, mahluk ve insan kadrosunda tek eşi bulunmayan ve hiç bir vahidin kendisine eklenmesi mümkün olmayan son BİR, Allah’ın Resulü Gaye İnsan ve Ufuk Peygamber Ve O’nun etrafında, yine her biri kıymetlerinde ayrı ayrı tek, müstesna BİR’ler, Fatımatül Betül ve Aliyyül Murteza Ve en sonra, yine tek ve bir, fakat verimi ikiz bir makamın çifte sahipleri, Hasan ve Hüseyin Allah’ın Resulü, bu manayı süzdüğümüz, fakat manasını tam süzmeye hiçbir akıl ve hissin varamayacağı ulvi bir ölçüyle Fatıma’yı sağlarına, Ali’yi sollarına oturttular, Hasan ve Hüseyn’i de kucaklarına aldıktan sonra, bu mübarek topluluğu mübarek abalarının içinde kuşattılar pelerinlediler  Hiçbir ressam, bu levhanın üstünde bir renk, çizgi ve eda âlemi hayal edemez ve fırçasını boyaya dokundurup tek bir nokta bile konduramaz; zira fırça, boya ve hayal, bu manzaraya dayanamaz.

Allah’ın Resulü, yanlarında ve kucaklarında bulunanları böylece madde ve mana mantolarının içine aldıktan sonra, mukaddes ellerini Allah’ın hacet kapısına yükselttiler:

Ya Rab! Bunlar benim ehli beytim (evimin kadrosu) Sen bunları, nefslerini lekeleyici fenalıklardan temizle, uzak tut, koru

Her Müslüman’ın ciğerine kazıması ve mezarında ciğeri çürüyünce ruhunu teslim edip, Arş’a yükseltmesi gereken bu levha karşısında, Peygamber kucağındaki masumlardan birinin bir gün kesik başını ve susuzluktan çatlamış dudaklarını elindeki değnekle dürtecek ve Allah Resulünün Halifeliği makamında oturduğunu iddia edecek bir insan, evet, böyle bir insan da gelecektir.

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve yine hiçbir şey, insan kadar alçalamaz. Buyuran, Allah’ın Resulü:
Kim Hasan ve Hüseyn’i severse, beni sevmiş olur. Kim onların düşmanıysa, benim düşmanımdır. Buyuran, Allah’ın Resulü:  Beni ve benimle beraber Hasan ve Hüseyn’i, babaları Ali ve anneleri Fatıma’yı sevenler, kıyamet gününde yakınlarımdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.