Arif Nedir? Kimlere Denir?

Arif Nedir? Kimlere Denir? Kelime anlamı bilen, tanıyan, anlayan, vakıf, haberi olan, irfan sahibi, anlayışı ve kavrayışı mükemmel kimse. Tasavvuf anlamı ise, mutasavvuf, veli, Kâmil insan, “Allah’ın kendi zatını, isimlerini, sıfatlarını, ve fiillerini müşahede ettirdiği kimse” demektir.

Kaşani’ye göre, “Müşahade ve temaşadan hasıl olan bilgiye marifet, bu bilgiye sahip olan şahsa ârif” denir.Alimin ilmi, arifin irfanı vardır, marifet sahibidir. Arif olan kişi sadece Allah’la meşguldür, her an kendini olgunlaştırmaya, daha ahlaklı olmaya çalışır.

“Alim, yakin yoluyla bilir. Keşf ve müşahede yoluyla yani manevi ve ruhi tecrübelerle Allah hakkında zevki ve vecdi bilgilere sahip olana arif-i billah veya sadece arif, arifin bu yol la_ tanıdığı Allah’a Maruf denir. “Arif, sen sustuğun halde içini okuyan kimsedir”, “Arif, kendisi sustuğu halde diliyle Hakk’ın konuştuğu kimsedir”, “Arif su gibidir, içinde bulunduğu şeyin rengini ve şeklini alır”, “Arifi, hiçbir şey bulandırmaz, her şey onunla durulur”, “Arif kendi varlığından fani, Hak ile bakidir”, “Arif Allah’a cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için değil, ibadeti Cenab-ı Allah’ın hakkı, ibadet etmek ise kendi görevi hiçbir karşılık beklemeden ibadet eder.” İbn Arabi arifin dış alemde “şeyler” (eşya) yaratma gücüne sahib olduğunu ve bu gücün onun himmeti olduğunu söyler. Onun yarattığı şeye “mahluk-ı arif” denir. Ârif sufllikte kâmil insandır. “Nefsini bilen Rabbını da bilir.”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.