Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız.

Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız. Dindar insan, inancı güçlü ve din kurallarına bağlı olan kimsedir. Dindar insan olmak, ahlaka önem vermeyi ve güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Çünkü dinin kuralları içerisinde ahlak ilkeleri de yer almaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.), “İslam güzel ahlaktır.” ( Muttaki Hindi, Kenzül Ummal, C 3, s. 17.) buyurarak dinimizde ahlaka önem verildiğini belirtmiştir. Örneğin, doğruluk, güvenilirlik, yardımseverlik, anne ve babaya saygı dinimizin önem verdiği ahlak ilkelerindendir. Alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmak, kul hakkını gözetmek, üstlenilen görevi yerine getirmek, verilen sözde durmak da dinimizin öğütlediği davranışlardandır. Dindar insan, ibadetleri yapmaya verdiği önem kadar ahlaki davranışlara da önem verir. Peygamberimiz bu konuyu ifade etmek için, “Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlakı en güzel olandır.” (Tirmizi, Rada 11.) buyurmuştur. O halde, inanan ve dinin buyruklarını yapmaya önem veren insanın ahlakı da güzel olmalıdır. 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de insanlarla iyi geçinmeyi, ahlaki ilkelere uymayı, iyilik yapmayı öğütleyen birçok ayet bulunur. Örneğin, bunlardan birinde Rabb’imiz şöyle buyurur: İyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir, antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder…” (Bakara suresi, 177. ayet.) Böylece Müslümanlara ibadetlerini yapmaları, güzel davranışlarda bulunmaları, iyiliksever olmaları öğütlenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.