Dinimiz güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar?

Dinimiz güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar? Açıklayınız. Dindar insan, inancı güçlü ve din kurallarına bağlı olan kimsedir. Dindar insan olmak, ahlaka önem vermeyi ve güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Çünkü dinin kuralları içerisinde ahlak ilkeleri de yer almaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.), “İslam güzel ahlaktır.” buyurarak dinimizde ahlaka önem verildiğini belirtmiştir. Örneğin, doğruluk, güvenilirlik, yardımseverlik, anne ve babaya saygı dinimizin önem verdiği ahlak ilkelerindendir. Alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmak, kul hakkını gözetmek, üstlenilen görevi yerine getirmek, verilen sözde durmak da dinimizin öğütlediği davranışlardandır.

Dindar insan, ibadetleri yapmaya verdiği önem kadar ahlaki davranışlara da önem verir. Peygamberimiz bu konuyu ifade etmek için, “Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlakı en güzel olandır.” buyurmuştur. O halde, inanan ve dinin buyruklarını yapmaya önem veren insanın ahlakı da güzel olmalıdır.

Dinin emir ve öğütleri ile ahlak kuralları arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin temeli, dinin ahlaka önem vermesi ve insanları ahlak kurallarına uymaya yönlendirmesidir.

İnsanların dürüstlük, hayırseverlik, cömertlik gibi iyi; bencillik, cimrilik, geçimsizlik gibi kötü huyları vardır. Bu huylar, insanın davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, hayırsever ve cömert bir insan, yoksullara, öksüzlere, yetimlere iyilik ve yardım etmeye önem verir. Buna karşılık bencil ve cimri insan, yalnız kendi çıkarlarını düşünür, başkalarının haklarını gözetmez. Yoksullara, muhtaçlara yardım etmeyi düşünmez. Görülüyor ki insanın huyu, onu etkileyip farklı davranışlara yönlendirebilmektedir. Din ise insana, kötü huylarını terk etmesini, iyi huylu olmasını, yararlı davranışlarda bulunmasını öğütler.

Kötü bir davranışta bulunduğumuzda, sonradan pişmanlık duyarız. Bazen bu pişmanlığımızı, “Vicdan azabı çekiyorum.” diyerek ifade ederiz. Çünkü vicdanımız, kötü davranışlardan rahatsız olur. Din ise vicdanımızın üzerimizde daha etkin olmasını sağlar. Çünkü din bize, yaptığımız her davranışın karşılığını göreceğimizi hatırlatır. Ben, buna inandığım için davranışlarımda dikkatli olurum. Güzel davranışlarda bulunmaya önem veririm. Dinin uygun görmediği kötü davranışlardan kaçınmaya da özen gösteririm. Böylece dinim, güzel ahlaklı olmama katkı sağlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.