Hadis Nedir?

Hadis Nedir? Hazreti Peygamber’in sözü. Hazreti Peygamber’in kendisinden veya sahabeden ve tabiinden aktarılan bil­gi, söz. İslamiyette Kur’an’dan son­ra, inanç, ibadet, ahlak ve hukuk ko­nularında ikinci kaynak. Hadisler, söz ve içerik olarak Peygamber’e ait­se Hadis-i Nevebi, sözü Peygamber’e içeriği Allah’a aitse Hadis-i Kutsi de­nir. Hadis-i Kutsi’yi Kur’an’dan ayı­ran, Kur’an’ın hem sözlerinin hem içeriğinin Allah’a ait olmasıdır. Kur’­an Allah kelamı, hadisin iki türlü­sü de Peygamber kelamıdır.

Hadisler senet ve metin denilen iki kısımdan oluşur.Senet, hadisin başın­da yer alır ve hadisi rivayet edenlerin listesini içerir. Hazreti Peyamber’de son bulur. Metin ise asıl hadis bölü­müdür.

Günümüzde en önemli hadis kay­nakları Kütüb-ü Sitte denilen altı ha­dis kitabıdır. Bunlar Buhari ve Müs­lim’in el-Cami üs Sahih, Nesai, Ebu Davut, Tirmizi ve İbni Mace’nin es-Sünen adlı kitaplarıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest