Sümerlerde ve Hititlerde yazı hangi amaçla kullanılmıştır?

Sümerlerde ve Hititlerde yazı hangi amaçla kullanılmıştır? Çivi yazısı, günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce Asya’dan göç ederek Mezopotamya’nın güneyine yerleşen Sümerliler tarafından icat edilmiş. Sümerliler çivi yazısını sürekli olarak geliştirmişler ve her istedikleri konuyu yazabilecek hale getirmişler. Sümerlilerin komşuları olan kavimler de bu yazıyı kullanmışlar.

Sümerler çivi yazısı ile Tabletlerin üzerinde devlet hazinesinin ve tapınakların gelir giderleri, yapılan işler, işçilerin listeleri, aldıkları ücretler vb. bilgiler günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak kaydedilmiş. Kişiler arasında yapılan alım satım, kira, borç alıp verme, evlenme ve boşanmalara ait sözleşmeler de bu tabletlere yazılmış. O devirde bugün olduğu gibi her hukuki işlemin bir sözleşme ile kanıtlanması, kanun ile şart koşulmuş.

Anadolu uygarlıklarından Hititler, kendilerine özgü hiyeroglif yazı dışında Asurlulardan öğrendikleri bu çivi yazısını da kullanmaya başladılar. Hititler, hiyeroglif yazıyı daha çok mühürlerde ve kaya anıtları gibi büyük yazıtlarda tercih ederken günlük işlerde ve resmi belgelerde çivi yazısını kullanıyorlardı.

Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler anal adı verilen yıllıklardır. Yılın önemli olaylarının kronolojik olarak anlatıldığı anallar, Hitit kralları tarafından tanrılara hesap vermek amacıyla yazdırılmıştır. Bu nedenle Hititler olayların olduğu gibi yazılmasına dikkat etmişler, başarıları kadar başarısızlıklarının da yazılmasından çekinmemişlerdir. Böylece tarafsız tarih yazıcılığının ilk örneklerini vermişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.