Hz İsa Kimdir? Hayatı ve Peygamberliği

Hz İsa Kimdir? Hayatı ve Peygamberliği, Hz. isa Peygamber. Hıristiyanlığın kurucusu, Filistinli Yahudi. Hıristiyanlar arasında Tanrı’nın oğlu, Mesih olarak kabul edilir. (D. Beytüllahim Ö. Kudüs 30.

Isa’nın hayatı hakkında elde kesin bilgiler yoktur. Asıl güvenilmesi gereken Hıristiyanlık dışı belgeler, ya ortadan kaldırılmış, veya tahrif edilmiştir. Elde bulunan dört Incil’den çıkarılan bilgilerle İsa’nın hayatı hakkında bazı ipuçları elde edilmekte, bunlara göre bir hayat öyküsü kurulmaktadır.

Isa’nın doğup büyüdüğü çevre Galile’dir. Ailesi Nasıra’lıydı. Isa’nın Nasıra’da geçen çocukluğunun ve gençliğinin ana çizgileri bilinmiyor. Balıkçılık veya marangozluk yaptığı tahmin ediliyor.

Isa’nın 27 veya 28 yaşlarında Vaftizci Yahya ile karşılaştığı, onun vaazlarını dinlediği, hatta Yahya tarafından vaftiz edildiği hemen hemen kesindir. Isa’nın tanrı, kainat, dinler, Musevilik, siyasi ve ekonomik baskılar, halkın fukaralığı ve terkedilmişliği, Roma yönetiminin adaletsizliği gibi konularla bu sıralarda ilgilenmeye başladığı biliniyor. İlk vaazlarını Taberiye gölü çevresinde, kendi gibi yoksul halka vermeye başladı. Markos Incili’ne göre İsa bu vaazlarında şu temel ilkelerini tekrarlıyordu: “Vakit tamam oldu ve tann’nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin ve iman edin”. İsa bu vaazlarında Tanrı’yı hem efendi, hem de baba olarak görür. Din tarihçileri bu görüşlerde İsraillilerin din geleneğini bulmaktadırlar. Isa bu vaazlarında özellikle şu noktalar üzerinde durur ve halkın kendi etrafında toplamasının bir nedeni de bunlardır: “Tanrı tüm insanların babasıdır. Hiçbir evladı arasında ayırım yapmaz. O babamızdır. Ben yıkmaya değil, tamamlamaya geldim…”

İsa vaazlarında Tevrat’ı reddetmiyor, tam tersine onu, kusursuz hale getirmeye çalıştığını belirtiyordu. İsa, Yahudi halkın bir parçası olduğunu özellikle vurgular.

Isa’nın vaazları dışında hastalara, sakatlara gösterdiği ilgi, hatta onları mucizevi bir şekilde iyileştirmesi de ününün kısa sürede artmasına, her yerden onu dinlemek ve şifa bulmak için gelenlerle çevresinin genişlemesine neden oldu. Halk ona Mesih gözüyle bakıyordu. “İşte, insanlığın kurtarıcısı gelmişti…” İsa’nın bu etkinlik döneminin ne kadar sürdüğü tartışılmakla birlikte, en fazla Uç yıl olabileceği konusunda ittifak vardır.

Isa bu süre içinde halkın desteğine rağmen iki büyük düşman da kazanmıştı. Siyasi iktidar, yani Roma yönetimi ve Farisiler. Yönetimin başındaki Herodes Antipas kitleleri harekete getiren bu adamdan hoşlanmıyordu. Vaftizci Yahya’nın da başını kestirmiş, bu çeşit hareketlere izin ve göz yummayacağını göstermişti. Ferisiler ise, Musa’nın yasalarına aşırı bağlılıklarıyla tanınıyorlardı, dinsel ve siyasal tutuculuklarıyla da dikkat çekiyorlardı. Romalı idarecileri ve aşırı dindar Musevi din adamları grubunu, “Tanrı’nın egemenliğini kurmak” düşüncesi ile ortaya çıkan bu adam rahatsız ediyordu. Bir yandan, siyasi karışıklıklar çıkabilirdi, öte yandan Musa’nın yasaları sarsılıyor, halk Musevi din adamları örgütünden kopuyordu, iki grup arasında ittifak doğdu. Isa’ya Kudüs’e gelmemesi söylendiği halde o dinlemedi ve Paskalya nedeniyle Kudüs’e hareket etti. Romalı yetkililerle Yahudi yöneticiler anlaştılar ve bu eylemi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Isa Kudüs’e gelince tutuklandı, ölüme mahkum edildi. Roma Valisi Pontus Pilatus’un emriyle de çarmıha gerildi.

Kur’an’da Isa’nın adı 25 kez geçiyor. Bazan da “Meryem’in oğlu” diye bahsediliyor. 11 kez de Mesih diye anılıyor. Kuran’da, Meryem’in bakire olduğu halde İlahi bir mrcize sonucu hamile kaldığı belirtilir. Ayrıca Kuran’da, çocuk yapmanın Allah’a yakışmayacağı belirtilerek Hıristiyanların Baba Oğul inancı reddedilir. Maide suresinde bunu ileri sürenlerin kafir olacakları da bildirilir. Kuran’da, Allah Isa’ya, “Allah’ın dışında, beni ve annemi de iki Tanrı yapın diye insanlara sen mi söyledin? diye sorduğunda İsa’nın, ‘Haşa… Sen Yücesin. Hakkımda doğru olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Ben onlara yalnızca benim ve sizin tanrınız olan Allah’a kulluk edin diyerek senin bana buyurduğun şeyi söyledim’ der.” (V, 116-117) Kuran’da, İsa’nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü inancı da benimsenmez.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.