İsa Peygamber Hayatı

Hıristiyanlığın kurucusu. Hıristiyanların Mesih (Tanrı tarafın­dan gönderilen),Tanrı’nın oğlu ve in­sanlığın kurtarıcısı olarak kabul ettiği, kendisine inanmayanların gözün­de sıradan bir Yahudi peygamberi sa­yılan, İslâm inanışına göreyse “Al­lah’ın kulu ve resulü” olan İsa Pey­gamber, hıristiyan inancına göre, bir mucize olarak babasız doğmuştur; Meryem’in oğlu olan Mesih İsa, Al­lah’ın peygamberi ve kelamıdır; ken­disine İncil gönderilmiştir; bütün ta­rihi kendinde toplamış bir varlıktır.

İncil’e Göre İsa’nın Hayatı

Meryem’in Ruhülkudüs tarafından hamile bırakılması sonucu İsa, Beytüllahın’daki bir ahırda dünyaya gel­di. Kral Herodes’in yeni doğan erkek çocukların öldürülmesi buyruğun­dan kaçmak için onu Mısır’a götüren ailesi, birkaç yıl sonra Celile’de Nasıra’ya yerleşti. İsa’nın geleceğini haber veren, İsa’nın habercisi olan Vaftizci Yahya, Şeria kıyılarında İsa’yı vaftiz etti. Böylece büyük kitlelere Mesih olarak tanıttığı kişinin görevi­ni başlattı. İsa, “Müjde”yi bildirerek, o  zaman geçerli olan Yahudi dininin ahlakına oranla daha gelişmiş saydı­ğı bir ahlakı salık vermeye başlayıp, Celile ve Yahudiye’yi baştan başa do­laştı. Basit insanlara, cahillere, yok­sullara, çocuklara seslendi ve kendi­ni onlara anlatmak için birçok muci­ze gösterdi. Daha sonra, Simun’u (Aziz Petrus) izleyen on iki tilmizi çevresinde toplandı: Bunlar sonra­dan İsa’nın havarileri oldular. Ku­düs’e dönüşünde İsa, resmi olarak ni­telenebilecek her çevrenin kendisine karşı olduğunu gördü: Yüksek din adamları; Ferisiler; vb. İsa. Paskalya öncesinin perşembe gününde hava­rileriyle son akşam yemeğim yedi; onlara son öğütlerini verdi. Yahuda’nın kendisini ele vermesi üs­tüne Yahudilerin yüksek dinsel mah­kemesi (sanhedrin) önüne çıkarıldı ve Büyük başrahip tarafından dine küfür etmiş biri olarak ölüme mah­kûm edildi. Elleri bağlı olarak Calvarium (Golgotha) tepesine kadar sır­tında taşıdığı çarmıha gerildi ve ora­da öldü. Daha sonra haçtan indirilip toprağa verildi. Ama ölümünden iki gün sonra pazar sabahı mezarının boş olduğu görüldü: Dirilmişti. Diri­lişinden kırk gün sonra da göğe yük­seldi (Uruç).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.