İmamı Rabbani Kimdir? Vahdeti Vücut Görüşü Nedir?

İmamı Rabbani Kimdir? Vahdeti Vücut Görüşü Nedir? İmamı Rabbani’nin gerçek adı Ahmed Farukii Serhendi (1563-1624). Nakşibendiye tarikatının müceddidiye kolunun kurucusu, lmam-ı Rabbani diye anılır. Nakşibendiler kendisine, “Müceddid-i elfi sani İkinci bin yılda İslam dinini yenileyen”de derler.

Nakşi bir aileden dünyaya gelen imam-ı Rabbani’nin babası Mahmud Abdülehad’dır. Ahmed adının önündeki Faruki ismi de ailesinin Hazreti Ömer neslinden gelmesi dolayısıyladır. İlk tahsilini babasından aldıktan sonra, önce Abdülbaki Kabul, sonra da Kadiri şeyhlerinden îskender-i Kuhenli’den istifade etti.

lmam-ı Rabbani tasavvuf düşüncesinin önemli bir prensibi olan Vahdeti Vücud görüşüne karşı Vahdeti Şühud’u savundu. Vahdeti Vücud’u bir değişim olarak kabul edenlere göre, salik, süluk’te öyle bir mertebeye gelir ki, bütün varlığı Tanrı görür. Bu mertebe de nihai değildir. O, bu mertebeyi aştıktan sonra, varlıkların sonradan yaratıldığını, yektan varedildiğini anlar. Vücudda çokluk vardır. Bu inanca “Vahdet-i Şühud” yani “görüş birliği” denir. İşte imam Rabbani bu görüşü savunur.

Rabbani fikirlerini, devrin büyüklerine ve dostlarına yazdığı mektuplarla yaydı. “Mektûbat” isimli eseri pek çok dillere çevrilmiştir. Türkiye’de Islami çevrelerde en çok okunan, bilinen kitaplardan biridir, lmam-ı Rabbani bu kitabında tasavvuf görüşlerini, şeriat, tarikat ve marifet meselelerini değerlendirmiş, düşüncelerini açık olarak anlatmıştır.

Bazı din bilginleri, Nakşibendi tarikatının bugünkü yaygın ve etkin durumunu onun fikirlerine, meseleleri bakış ve yorumlayış tarzının başarısına bağlarlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.